Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej

Tytuł:

Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej

Autorzy:

Ewa Gębicka

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydanie:

Katowice 2006

Liczba stron:

291

Spis treści

Wykaz skrótów   7

Wstęp 9

Rozdział I 
Model kinematografii PRL. Państwo i rynek  13
Lata państwowego monopolu: 1945-1987    13
Próba ograniczonej reformy: ustawa o kinematografii z 1987 roku    22
Bilans zysków i niedokonań     34

Rozdział II
Ewolucja państwowej polityki kulturalnej po 1989 roku   37
Fascynacja rynkiem, czyli najlepszą polityką kulturalną jest jej brak: lata 1990-1992  38
Państwo w roli mecenasa kultury po 1992 roku    42
Oceny polityki kulturalnej     49

Rozdział III
Programy i założenia reformy kinematografii   54
Więcej rynku, mniej państwa, czyli próba reform Juliusza Burskiego  55
Budujemy kinematografię producencką, czyli koncepcja reformy Waldemara Dąbrowskiego   56 Utrzymać status quo, czyli kinematografia Tadeusza Ścibora-Rylskiego  62
Wokół dyskusji o nowelizacji prawa filmowego   65

Rozdział IV
Praktyczny wymiar realizacji reformy kinematografii i jej następstwa  81
Od Komitetu Kinematografii do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej   82
Źródła i metody finansowania kinematografii 90
Zasady finansowania ze środków publicznych. Rola Agencji Scenariuszowej, Agencji Produkcji Filmowej i Agencji Dystrybucji Filmowej   91
Telewizja Polska SA i stacje komercyjne w roli inwestorów filmowych 107
Inne krajowe źródła finansowania 121
Międzynarodowe koprodukcje i europejskie fundusze 127
Podsystem produkcji filmowej  138
Rynek producentów filmowych: prywatne kontra państwowe 138
Strategie producenckie   146
Słabości i problemy rynku producenckiego   150
Baza techniczno-usługowa. Główni kooperanci producentów 154
Podsystem dystrybucji filmów    159
Nowy model państwowej dystrybucji    159
Prywatni dystrybutorzy i ich oferta   163
Strategie dystrybutorskie    169
Narzędzia promocji filmów   176
Podsystem rozpowszechniania filmów    179
Proces przekształceń własnościowych sieci kin   179
Ekspansja multipleksów   186
Problemy komercjalizacji i amerykanizacji repertuaru kin    192
Działalność sieci kin studyjnych    198

Rozdział V 
Widzowie i twórcy w polityczno-ekonomicznych realiach kinematografii po 1989 roku     202 Widownia wobec kina   202
Preferencje publiczności kinowej    206
Reakcje widowni i krytyki na polskie filmy    210
Twórcy wobec reformy kinematografii . . . . . . 219

Zakończenie   233

Aneks   238

Bibliografia    243

Indeks filmów przywołanych w pracy   265

Indeks nazwisk   275

Indeks rzeczowy   285

Summary   288

Resume   290