Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej

Tytuł:

Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej

Autorzy:

Ewa Gębicka

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydanie:

Katowice 2006

Liczba stron:

291

Spis treści

Wykaz skrótów   7

Wstęp   9

Rozdział I

Model kinematografii PRL. Państwo i rynek   13
Lata państwowego monopolu: 1945-1987   13
Próba ograniczonej reformy: ustawa o kinematografii z 1987 roku   22
Bilans zysków i niedokonań   34

Rozdział II

Ewolucja państwowej polityki kulturalnej po 1989 roku   37
Fascynacja rynkiem, czyli najlepszą polityką kulturalną jest jej brak: lata 1990-1992   38
Państwo w roli mecenasa kultury po 1992 roku   42
Oceny polityki kulturalnej   49

Rozdział III

Programy i założenia reformy kinematografii   54
Więcej rynku, mniej państwa, czyli próba reform Juliusza Burskiego   55
Budujemy kinematografię producencką, czyli koncepcja reformy Waldemara Dąbrowskiego   56

Utrzymać status quo, czyli kinematografia Tadeusza Ścibora-Rylskiego   62

Wokół dyskusji o nowelizacji prawa filmowego   65

Rozdział IV

Praktyczny wymiar realizacji reformy kinematografii i jej następstwa   81
Od Komitetu Kinematografii do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej   82
Źródła i metody finansowania kinematografii   90
Zasady finansowania ze środków publicznych. Rola Agencji Scenariuszowej, Agencji Produkcji Filmowej i Agencji Dystrybucji Filmowej   91
Telewizja Polska SA i stacje komercyjne w roli inwestorów filmowych   107
Inne krajowe źródła finansowania   121
Międzynarodowe koprodukcje i europejskie fundusze   127
Podsystem produkcji filmowej   138
Rynek producentów filmowych: prywatne kontra państwowe   138
Strategie producenckie   146
Słabości i problemy rynku producenckiego   150
Baza techniczno-usługowa. Główni kooperanci producentów   154
Podsystem dystrybucji filmów   159
Nowy model państwowej dystrybucji   159
Prywatni dystrybutorzy i ich oferta   163
Strategie dystrybutorskie   169
Narzędzia promocji filmów   176
Podsystem rozpowszechniania filmów   179
Proces przekształceń własnościowych sieci kin   179
Ekspansja multipleksów   186
Problemy komercjalizacji i amerykanizacji repertuaru kin   192
Działalność sieci kin studyjnych   198

Rozdział V

Widzowie i twórcy w polityczno-ekonomicznych realiach kinematografii po 1989 roku   202

Widownia wobec kina   202

Preferencje publiczności kinowej   206
Reakcje widowni i krytyki na polskie filmy   210
Twórcy wobec reformy kinematografii   219

Zakończenie   233

Aneks   238

Bibliografia   243

Indeks filmów przywołanych w pracy   265

Indeks nazwisk   275

Indeks rzeczowy   285

Summary   288

Resume   290