Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie

Tytuł:

Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie

Autorzy:

Robert Birkholc

Wydawca:

Wydawnictwo Universitas

Wydanie:

Kraków 2019

Liczba stron:

340

Opis

Podwójna perspektywa to książka o subiektywizacji ‒ o myślach, emocjach i odczuciach bohaterów wyrażanych przez wieloznaczną i często zaskakującą formę filmową. Przedmiotem badań są filmy, w których zabiegi audiowizualne tworzą różnorodne wariacje dotyczące stanów psychicznych postaci. Wewnętrzna perspektywa bohaterów i zewnętrzna perspektywa narracyjna nakładają się na siebie i wchodzą w rozmaite relacje, angażując widza emocjonalnie i zachęcając do interpretacji. Autor pokazuje, jak za pomocą niezwykle złożonych środków stylistycznych twórcy filmowi kreują wielowymiarowy świat wewnętrzny.

Znakomite filmy – Palacz zwłok Juraja Herza, Konformista Bernarda Bertolucciego, Tańczący jastrząb Grzegorza Królikiewicza, Urodzeni mordercy Olivera Stone’a i Requiem dla snu Darrena Aronofsky’ego – stają się polem badań subiektywizacji zapośredniczonej. Figura ta pozwala odbiorcy niemal dotknąć doświadczeń bohatera – jego nieświadomych pragnień, emocji, doświadczeń społecznych, wgranych w umysł schematów kulturowych i doznań cielesnych.

Publikacja ta nie tylko przynosi nowe teoretyczne rozpoznania dotyczące subiektywizacji, lecz także dostarcza praktycznych narzędzi do analizy filmów, w których narracja została przefiltrowana przez perspektywę postaci.

"Książka Roberta Birkholca posiada wszystkie zalety, które powinny charakteryzować inspirującą intelektualnie naukową rozprawę z humanistyki: trafne znalezienie nieopisanego dotąd szerzej obszaru badań, intelektualny horyzont, wyrażający się choćby w bogatej literaturze i umiejętnym  jej  stosowaniu,  pojęciową  precyzję, ciekawość poznawczą,  logiczną klarowność i stylistyczną elegancję wywodu. (…) Analizy  są  znakomite  i  naprawdę  odkrywcze, odsłaniając,  nazywając  i  interpretując  aspekty  raczej  tylko  intuicyjnie  i powierzchownie  odczuwane  przy «normalnym» oglądzie owych filmów”.

dr hab. Tomasz Kłys, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki

Spis treści

 • Wstęp
 • W kręgu literatury. Mowa pozornie zależna
 • Subiektywizacja w filmie
 • Subiektywizacja zapośredniczona jako filmowa mowa pozornie zależna
 • Martwe obrazy. Perspektywa nekrofila w "Palaczu zwłok" Juraja Herza
 • Cień, który męczy. Wyobcowanie emocjonalne w "Konformiście" Bernarda Bertolucciego
 • Spojrzenie z dołu. Doświadczenie społeczne w "Tańczącym jastrzębiu" Grzegorza Królikiewicza
 • Ziarno w obrazie. (Pop)kulturowa perspektywa "Urodzonych morderców" Olivera Stone’a
 • Atak na zmysły. Rozkład ciała w "Requiem dla snu" Darrena Aronofsky’ego
 • Zakończenie
 • Filmografia
 • Bibliografia
 • Nota bibliograficzna
 • Summary
 • Indeks nazwisk