Polska muzyka filmowa 1945-1968

Tytuł:

Polska muzyka filmowa 1945-1968

Autorzy:

Iwona Sowińska

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydanie:

Katowice 2006

Liczba stron:

302

Spis treści

Wstęp   7


CZĘŚĆ PIERWSZA: 1945-1955


Rozdział I: Poza zasadą oryginalności   15
Neoklasyczny ład   15
Realizm w muzyce. Instrukcja obsługi   20
Tonacje mimikry. Muzycy wobec socrealizmu   22
Niebo autonomii, czyściec funkcjonalności   25
Paradoks niesłyszalności. Muzyka w kinie klasycznym   30
Romantyzm jako realizm dla mas   33
Historia bez nazwisk   36
Neutralność wzbroniona   41


Rozdział II:
Brzmienie socrealizmu   44
Niekompletna lista zakazanych piosenek   44
Klasyka w sieci niebezpiecznych związków   60
Folklor lepszy i gorszy   76
„Nikt nie weźmie pieśni nam!"   79
„Sentymentalizm, synkopy, brak cech mobilizujących", czyli muzyka rozrywkowa   82


CZĘŚĆ DRUGA: 1956-1968


Rozdział III: Kino od nowa   97


Rozdział IV: Lekcja muzycznej awangardy   109
Repetytorium z ekspresjonizmu   109
W stronę nieoczywistości   116
Muzyka na opak   120
Wielki chłód   131
Drogi do ciszy   140
Muzyka w dialogu   146 
Awangardowe dziedzictwo   151


Rozdział V: Jazz: muzyka w czasie teraźniejszym   160
Między autoekspresją a stereotypem   160
Jazz polemiczny   169
Wojna się skończyła!   175
Czas prywatności   179
Rytmy młodych   195
Ku innym brzegom   204

Rozdział VI: Bigbit: kto śpiewa, ten nie grzeszy"   209
„Bo Kryptonim bigbit   209
(Pół)głos „stłumionego pokolenia"   214
Z komfortowego dystansu   217
Być jak West Sicie Story, czyli rodzime musicale   222
Smutek parodii   228


Rozdział VII: Przed nową zmianą: 1965-1968   230
Miejsca opuszczane, miejsca wypełniane   230
Komeda: pożegnanie   235
Kilar: muzyka z muzyki   242
Klasyka na co dzień - klasyka na zawsze   249
Debiut Koniecznego: ocalanie tradycji   257


Zakończenie   267


Bibliografia   272


Filmografia (wybór)   283


Indeks filmów   287


Indeks nazwisk   291


Summary   299


Resume . . . . . 301