Polska muzyka filmowa 1945-1968

Tytuł:

Polska muzyka filmowa 1945-1968

Autorzy:

Iwona Sowińska

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydanie:

Katowice 2006

Liczba stron:

302

Spis treści

Wstęp . . . . . . 7


CZĘŚĆ PIERWSZA: 1945-1955


Rozdział I: Poza zasadą oryginalności     15
Neoklasyczny ład . . . . . . 15
Realizm w muzyce. Instrukcja obsługi . . . . . 20
Tonacje mimikry. Muzycy wobec socrealizmu . . . 22
Niebo autonomii, czyściec funkcjonalności . . . 25
Paradoks niesłyszalności. Muzyka w kinie klasycznym . . . 30
Romantyzm jako realizm dla mas . . . . 33
Historia bez nazwisk . . . . . . 36
Neutralność wzbroniona . . . 41


Rozdział II:
Brzmienie socrealizmu . . . 44
Niekompletna lista zakazanych piosenek .  . . 44
Klasyka w sieci niebezpiecznych związków . . . . 60
Folklor lepszy i gorszy . . . . .  . 76
„Nikt nie weźmie pieśni nam!" . . . . . . . . . 79
„Sentymentalizm, synkopy, brak cech mobilizujących", czyli muzyka rozrywkowa . . . . . 82


CZĘŚĆ DRUGA: 1956-1968


Rozdział III: Kino od nowa . . . 97


Rozdział IV: Lekcja muzycznej awangardy . . . 109
Repetytorium z ekspresjonizmu . . . 109
W stronę nieoczywistości . . 116
Muzyka na opak . . . 120
Wielki chłód . .  . 131
Drogi do ciszy . . . . 140
Muzyka w dialogu . . . .146 
Awangardowe dziedzictwo . . . 151


Rozdział V: Jazz: muzyka w czasie teraźniejszym . . . . 160
Między autoekspresją a stereotypem .  . . 160
Jazz polemiczny . . . . . . . 169
Wojna się skończyła! . . . . . . 175
Czas prywatności . . . . . 179
Rytmy młodych . . . . . . 195
Ku innym brzegom . . . . 204

Rozdział VI: Bigbit: kto śpiewa, ten nie grzeszy" . . 209
„Bo Kryptonim bigbit . . . . . 209
(Pół)głos „stłumionego pokolenia" . . . . 214
Z komfortowego dystansu . . . . . . . . 217
Być jak West Sicie Story, czyli rodzime musicale . . 222
Smutek parodii . . . . 228


Rozdział VII: Przed nową zmianą: 1965-1968 . . . 230
Miejsca opuszczane, miejsca wypełniane . . . . 230
Komeda: pożegnanie . . . . . . 235
Kilar: muzyka z muzyki . . . 242
Klasyka na co dzień - klasyka na zawsze . . . . 249
Debiut Koniecznego: ocalanie tradycji . . . . . 257


Zakończenie . . . 267


Bibliografia. . . 272


Filmografia (wybór) . . . 283


Indeks filmów .  . . 287


Indeks nazwisk . . . . . . 291


Summary . . . 299


Resume . . . . . 301

Polecane książki