Polski film dokumentalny w XXI wieku

Okładka książki Polski film dokumentalny w XXI wieku

Tytuł:

Polski film dokumentalny w XXI wieku

Redaktorzy:

Tadeusz Szczepański, Małgorzata Kozubek

Wydawca:

Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2016

Liczba stron:

287

Opis

„Polski film dokumentalny w XXI wieku” składa się na panoramiczną próbę spojrzenia na przeobrażony w początkach obecnego stulecia krajobraz polskiego kina niefikcjonalnego, które bujnie rozwija się w nowych realiach społecznych, politycznych, instytucjonalnych, obyczajowych, mentalnych i medialnych. Wraz z powstaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ukształtowały się nowe możliwości i uwarunkowania twórczości dokumentalistów, poczynając od etapu scenariusza. W nowej epoce zmieniły się również zainteresowania realizatorów, z których znaczna część zwróciła kamery w stronę własnego życia. Dokument zabrał też głos w debacie politycznej, jaka toczy się w Polsce —spoglądając zarówno z liberalnej perspektywy na jego najnowszą historię, jak i sytuując się w ramach zaangażowanego dyskursu prawicowego. Film dokumentalny nie pozostał też obojętny na nowe zjawiska obyczajowe i świadomościowe, jakie pojawiły się w Polsce ostatniej doby pod sztandarem feminizmu. W odmiennej sytuacji geopolitycznej dokumentaliści ponownie udali się za wschodnią granicę, tym razem już wolni od obciążeń cenzuralnych i ideologicznych, z nową ciekawością ruszyli też w szeroki świat. Poczucie wolności przełożyło się również na pragnienie eksperymentu z dogmatem filmowej prawdy w dokumencie i zaowocowało polską wersją mockumentu. Uwadze autorów tej książki nie uszły też nowe procesy transformacyjne związane z dynamicznie rozwijającym się kontekstem medialnym, który przekształca naturę polskiego kina dokumentalnego, z telewizją i z Internetem. Pojawiły się też nowe wyspecjalizowane formy skutecznej instytucjonalnej promocji i dystrybucji kina dokumentalnego. Nie mogło też zabraknąć w tej książce oceny z zewnątrz, wystawionej polskiemu dokumentowi „z punktu widzenia południowych sąsiadów". Ta wielogłosowa i różnorodna tematycznie prezentacja polskiego filmu dokumentalnego na progu XXI wieku przynosi interesujące i wielostronne świadectwo jego bujnego rozwoju, godnego bogatych tradycji minionej epoki. 

Spis treści

Od redakcji   7

Mirosław Przylipiak
Scenariusz we współczesnym systemie produkcji filmów dokumentalnych w Polsce   9

Tadeusz Lubelski
Autobiograficzna triada w polskim filmie dokumentalnym czasów najnowszych   29

Katarzyna Mąka-Malatyńska
Autoportret na progu. Autobiografizm w etiudach szkolnych na tle tradycji polskiego kina dokumentalnego   49

Małgorzata Kozubek
(Auto)terapeutyczny wymiar filmów Marcina Koszałki   63

Tadeusz Szczepański
Portrety pokoleń w filmach Marii Zmarz-Koczanowicz   77

Krzysztof Kornacki
Film Open Group. Errata do historii   91

Sylwia Kolos
Religia smoleńska i jej filmowe refleksy. Filmy dokumentalne jako element smoleńskiej narracji   109

Mikołaj Jazdon
Rosja - Polska. Nowe spojrzenie? Młodzi dokumentaliści wobec tradycji polskiej szkoły dokumentu   125

Krzysztof Kopczyński
W stronę dalekiego świata. Tematyka „egzotyczna" w polskim dokumencie pierwszej dekady XXI wieku   149

Dagmara Rode
„To zdarza się nam". Polskie dokumenty feministyczne   163

Paweł Biliński
Nieślubny syn Gombrowicza i człowiek z reklamówką. Pierwsze polskie mockumenty   179

Dawid Junke
„Dlaczego one?" Produkcje quasi-dokumentalne w polskiej telewizji   199

Agnieszka Szarmach
Miejsce filmu dokumentalnego w polskiej telewizji publicznej   213

Małgorzata Smoleń
„Kultura na żądanie" i potencjał hipermediów - szkic na przykładzie dokumentów biograficznych o asie polskiego lotnictwa - Stanisławie Skalskim   223


Jadwiga Hučková
Promocja i dystrybucja polskich filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i animowanych na przykładzie działalności Krakowskiej Fundacji Filmowej   241

Tomáš Hučko
Dokąd zmierza polski dokument? Trendy i strategie w ostatniej dekadzie z punktu widzenia południowych sąsiadów   257

Indeks osób   269

Indeks filmów   277

Biogramy   283

Summary   287