Rok 1968. Kultura, sztuka, polityka

Tytuł:

Rok 1968. Kultura, sztuka, polityka

Redaktorzy:

Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur, Joanna Szczutkowska

Wydawca:

Wydawnictwo UKW

Wydanie:

Bydgoszcz 2019

Liczba stron:

334

Opis

Polski rok 1968 został już gruntownie rozpoznany przez historyków, ale także kulturoznawców, literaturoznawców, teatrologów, muzykologów, filmoznawców, historyków sztuki, itd. Nie oznacza to, że nie można spojrzeć nań jeszcze raz, czasem z innej perspektywy, niekiedy sięgając do nieznanych wcześniej źródeł, przyglądając się także powstającym nieustannie nowym tekstom kultury, które są mu poświęcone. Tradycyjne ujęcia są więc wzbogacone przez nowe fakty, natomiast znane wydarzenia i dzieła czytane w oryginalny sposób, także z odwołaniem do nowych ustaleń szeroko rozumianej humanistyki. Autorzy chcą po raz kolejny podjąć próbę odpowiedzi na pytania o obecność literatury, teatru, filmu w przemianach społecznych, kulturowych i politycznych tamtego okresu, jak również o konsekwencje tych przemian dla interesujących nas dziedzin sztuki.

Spis treści

Od redaktorów   7

I

Jerzy Eisler, Kto, komu, kiedy, gdzie i dlaczego ukradł Marzec ‘68?   11

II

Przemysław Kaniecki, Bilet kolejowy z Warszawy do Wiednia.

Przypisy do Zwierzoczłekoupiora Tadeusza Konwickiego   27

Marcin Wołk, „Rewolucja szmalcowników kierowana

przez ministra policji”. Kazimierza Brandysa artystyczna odpowiedź

na Marzec ‘68   47

Katarzyna Nowicka, Rok 1968 – epilog socromantyków

w studenckich teatrach   55

Beata Morzyńska-Wrzosek, „Ja osobiście wolę pisać o faktach

niż zajmować się metafizyką, przynajmniej w listach”.

Emigracyjna mikrohistoria Anny Frajlich   66

Sandra Kocha, Wizja 1968 roku w reportażu Umberta Eco

pt. Tajemnica Gomułki   84

Melisa Maras, Apocalypsis cum figuris 1968   96

Karol Jachymek, Hair (1971) Marka Piwowskiego jako film pomarcowy.

Przyczynek do studium przypadku   106

Janina Falkowska, Obraz filmowy w świetle teorii relacji obiektów

oraz teorii afektu   116

III

Krzysztof Kornacki, Lojalność to za mało. Marcowe przypadki

Czesława Petelskiego   131

Jakub Zajdel, Krytyka i propaganda o debiutach w kinematografii

polskiej w roku 1968   139

Jarosław Grzechowiak, „Marcowe” zespoły – Zespoły Filmowe

po Marcu 1968 roku   154

Emil Sowiński, Konsekwencje wydarzeń marcowych w Wytwórni

Filmów Oświatowych. Przypadek Władysława Orłowskiego

redaktora naczelnego w latach 1962-1968   171

Krzysztof Jajko, Mała destabilizacja. Repertuar polskich kin w 1968 roku   181

Aneks 1. Filmowe premiery 1968 roku – frekwencja kinowa

po pierwszym roku eksploatacji   191

Aneks 2. Filmy o największej frekwencji w 1968 roku   196

Aneks 3. Filmy o największej frekwencji od dnia premiery

do końca 1968 roku   197

IV

Krzysztof Kopczyński, „Nie trzeba kłaniać się okolicznościom”.

Norwidowskie przestrogi i wizja Marca 1968 roku

w kilku filmach dokumentalnych   201

Łucja Demby, Dziady jako MacGuffin. Spektakl Kazimierza Dejmka

z perspektywy aktorów w filmie Marka Drążewskiego Dziady   214

Maciej Pietrzak, Kolejny „polski miesiąc”. O filmowym kreowaniu

pamięci Marca 1968 roku w okresie karnawału „Solidarności”   224

V

Joanna Szczutkowska, Współpraca kulturalna PRL-SFRJ w 1968 r.   237

Grzegorz Bubak, Ślady Praskiej Wiosny w filmie węgierskim.

Sposoby ukazania interwencji   257

Denis Viren, Długie pożegnania z nadzieją. Kino „poodwilżowe” w ZSRR   265

Mariusz Guzek, Praska Wiosna/ Pražské jaro 1968: doświadczenie czeskie –

doświadczenie polskie. Wokół filmu Jacka Głomba

Operacja Dunaj/ Operace Dunaj (2009)   274

Przemysław Znojek, Praska Wiosna w Nieznośnej lekkości bytu

Milana Kundery i w filmowej adaptacji w reżyserii Philipa Kaufmana   287

VI

Sławomir Wieczorek, Nieusłyszane nagranie Ryszarda Siwca   301

Indeks nazwisk   313

Indeks filmów   325

Indeks książek   332