Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914

Tytuł:

Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914

Autorzy:

Małgorzata Hendrykowska

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Book Service

Wydanie:

Poznań 1993

Liczba stron:

308

Spis treści

WSTĘP VII

CZĘŚĆ PIERWSZA
Odbycie ruchomego obrazu   1

Rozdział pierwszy
Koniec stulecia   2

Rozdział drugi
Społeczno-kulturowe konteksty narodzin filmu   11

Rozdział trzeci
Pod urokiem wynalazku   33

CZĘŚĆ DRUGA
W poszukiwaniu obrazu kultury   51

Rozdział czwarty
Film w kulturze ikonicznej przełomu stuleci   52

Rozdział piąty
Kino tworzy obraz świata   70

Rozdział szósty
Czy kinematograf był rozrywką jarmarczną?   89

CZĘŚĆ TRZECIA
Teatr kinematograficzny, iluzjon, cinema...   105

Rozdział siódmy
Kinematograf w ofensywie   106

Rozdział ósmy
Pierwsze próby filmowe   123

Rozdział dziewiąty
Między „Hołdem kinematografowi" a „Szkołą znikczemnienia"   139

CZĘŚĆ CZWARTA
W drodze na Parnas   167

Rozdział dziesiąty
W stronę literatury i teatru   168

Rozdział jedenasty
Od „Dziejów grzechu" do „Zaczarowanego koła"   182

Rozdział dwunasty
Literaci i film   216

Rozdział trzynasty
Nadzieje, lęki, obawy...   252

ZAKOŃCZENIE   270

FILMY ZREALIZOWANE NA ZIEMIACH POLSKICH   278

KATALOG FILMÓW (1895 -1914)   280

BIBLIOGRAFIA   301 

Fragmenty / recenzje

  • Wstęp

    Małgorzata Hendrykowska

    Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914