Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914

Tytuł:

Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914

Autorzy:

Małgorzata Hendrykowska

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Book Service

Wydanie:

Poznań 1993

Liczba stron:

308

Spis treści

WSTĘP VII

CZĘŚĆ PIERWSZA
Odbycie ruchomego obrazu     1

Rozdział pierwszy
Koniec stulecia     2

Rozdział drugi
Społeczno-kulturowe konteksty narodzin filmu   11

Rozdział trzeci
Pod urokiem wynalazku 33

CZĘŚĆ DRUGA
W poszukiwaniu obrazu kultury  51

Rozdział czwarty
Film w kulturze ikonicznej przełomu stuleci 52

Rozdział piąty
Kino tworzy obraz świata              70

Rozdział szósty
Czy kinematograf był rozrywką jarmarczną?  89

CZĘŚĆ TRZECIA
Teatr kinematograficzny, iluzjon, cinema...  105

Rozdział siódmy
Kinematograf w ofensywie    106

Rozdział ósmy
Pierwsze próby filmowe   123

Rozdział dziewiąty
Między „Hołdem kinematografowi" a „Szkołą znikczemnienia"    139

CZĘŚĆ CZWARTA
W drodze na Parnas   167

Rozdział dziesiąty
W stronę literatury i teatru         168

Rozdział jedenasty
Od „Dziejów grzechu" do „Zaczarowanego koła"   182

Rozdział dwunasty
Literaci i film 216

Rozdział trzynasty
Nadzieje, lęki, obawy...           252

ZAKOŃCZENIE  270

FILMY ZREALIZOWANE NA ZIEMIACH POLSKICH 278

KATALOG FILMÓW (1895 -1914)   280

BIBLIOGRAFIA    301 

Fragmenty / recenzje

  • Wstęp

    Małgorzata Hendrykowska

    Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914