Sport w polskim kinie 1944-1989

Tytuł:

Sport w polskim kinie 1944-1989

Autorzy:

Dominik Wierski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Katedra

Wydanie:

Gdańsk 2014

Liczba stron:

504

Opis

"Książka Dominika Wierskiego dotycząca motywów sportowych w kinie polskim w latach 1944-1989 to napisana z rozmachem praca, lokująca się na skrzyżowaniu tradycyjnie pojętego filmoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Autor, korzystając z imponującej filmografii uwzględniającej zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, powszechnie znane i niszowe, pokazuje uwikłanie sportu w kulturę Polski Ludowej oraz jego istotną i wielokształtną rolę. [...] Nie mam wątpliwości, że książka ta znajdzie trwałe miejsce w polskim filmoznawstwie (zwłaszcza tym o nachyleniu historycznym)".

prof. Mariusz Czubaj

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Sport w PRL 

 • Sport w PRL – znaczenie, funkcje i sposoby funkcjonowania …

Zarys struktur organizacyjnych 
Sport w propagandzie PRL 
Infrastruktura i architektura sportowa PRL 
2. Obraz i osiągnięcia sportu w PRL 
Piłka nożna – sport PRL w zwierciadle 
Wyścig Pokoju – peleton propagandy 

 • Sport w kulturze PRL 

Kultura fizyczna 
Sport w mediach PRL 

 • Artystyczne reprezentacje sportu w kulturze PRL 

Sport w literaturze PRL 
Sport i muzyka w PRL 


Rozdział II. Ideologiczne i propagandowe funkcje motywów sportowych w polskim kinie 

 • Przegląd problemowy 
 • „Wyścig Pokoju jest skończony. Ale walka o pokój trwa nadal”. Wszyscy na start, Wyścig Pokoju 1951 i Wyścig Pokoju 1952. Warszawa – Berlin – Praga 
 •  „Czy w ogóle rozumiecie, o co w sporcie chodzi?”. Wielki bieg Jerzego Domaradzkiego 

Rozdział III. Dydaktyczna funkcja sportu 

 •  Wyznaczenie ram zagadnienia 
 • „Ale tu chodzi, proszę panów, o sprawę zasadniczą – o godność sportu, o godność tych najlepszych, których nazywamy olimpijczykami”. Bokser Juliana Dziedziny 
 • „Przegrana także może wychować”. Dydaktyczna funkcja motywów sportowych w filmach fabularnych dla dzieci i młodzieży 

Rozdział IV. Obraz istoty sportu i jej wypaczeń 

 • Wyznaczenie ram zagadnienia 
 • Fizyczny wymiar istoty sportu 
 •  „Robię te filmy właśnie dlatego, żeby zrozumieć istotę sportu”. Hokej Bogdana Dziworskiego 
 • „W ringu musisz być przytomny”. Bokser Juliana Dziedziny 
 • Ideowy wymiar istoty sportu 
 •  „Liczy się tylko zwycięzca”. Autobus z napisem „Koniec” Mariusza Waltera 
 •  Wypaczenia ideowego wymiaru istoty sportu 
 •  „Węgiel to polskie sumienie i piłka to też polskie sumienie”. Piłkarski poker Janusza Zaorskiego 

Rozdział V. Historia sportu w polskim filmie 

 • Wyznaczenie ram zagadnienia 
 • Przegląd problemowy 
 • „Będę dopiero wieczorem, bo mam spotkanie starszych panów”. Gra o wszystko Andrzeja Kotkowskiego 
 • „Niemcy to naród sportowców. Pamiętają…”. Ostatnie okrążenie Krzysztofa Rogulskiego 

Rozdział VI. Metaforyczna funkcja sportu 

 • Wyznaczenie ram zagadnienia 
 • „Ja chcę być po prostu jeszcze lepszy, jeszcze dalej, jeszcze szybciej, jeszcze wyżej”. Ślizgiem do nieba Jacka Bławuta 
 •  „Jesteś wolny, dopóki możesz o czymś zadecydować”. Olimpiada 40 Andrzeja Kotkowskiego 
 • „Gdybyś walczył, byłbyś kimś”. Klincz Piotra Andrejewa 

Rozdział VII. Sport i obraz polskiego społeczeństwa 

 •  Wyznaczenie ram zagadnienia 
 •  „Trzy tysiące czołowych sportowców Polski, najlepsi spośród dwustu pięćdziesięciu tysięcy uczestników eliminacji, które zmobilizowały cały aktyw sportowy kraju”. Sport i obraz społeczeństwa epoki stalinowskiej 
 •  „Nie mówi się bić, tylko walczyć”. Sport i obraz społeczeństwa czasu „małej stabilizacji” 
 •  „Nam bardzo zależy na tej drużynie, chcemy z niej zrobić oczko w głowie całej załogi”. Sport i obraz społeczeństwa ery „propagandy sukcesu” 
 •  „Jedynym niewątpliwie słabym punktem jest jego uczciwość”. Sport i obraz społeczeństwa schyłku PRL

Książka współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej