Sport w polskim kinie 1944-1989

Tytuł:

Sport w polskim kinie 1944-1989

Autorzy:

Dominik Wierski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Katedra

Wydanie:

Gdańsk 2014

Liczba stron:

504

Opis

"Książka Dominika Wierskiego dotycząca motywów sportowych w kinie polskim w latach 1944-1989 to napisana z rozmachem praca, lokująca się na skrzyżowaniu tradycyjnie pojętego filmoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Autor, korzystając z imponującej filmografii uwzględniającej zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, powszechnie znane i niszowe, pokazuje uwikłanie sportu w kulturę Polski Ludowej oraz jego istotną i wielokształtną rolę. [...] Nie mam wątpliwości, że książka ta znajdzie trwałe miejsce w polskim filmoznawstwie (zwłaszcza tym o nachyleniu historycznym)".

prof. Mariusz Czubaj

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Sport w PRL 
1. Sport w PRL – znaczenie, funkcje i sposoby funkcjonowania …
Zarys struktur organizacyjnych 
Sport w propagandzie PRL 
Infrastruktura i architektura sportowa PRL 
2. Obraz i osiągnięcia sportu w PRL 
Piłka nożna – sport PRL w zwierciadle 
Wyścig Pokoju – peleton propagandy 
3. Sport w kulturze PRL 
Kultura fizyczna 
Sport w mediach PRL 
4. Artystyczne reprezentacje sportu w kulturze PRL 
Sport w literaturze PRL 
Sport i muzyka w PRL 
Rozdział II. Ideologiczne i propagandowe funkcje motywów sportowych w polskim kinie 
1. Przegląd problemowy 
2. „Wyścig Pokoju jest skończony. Ale walka o pokój trwa nadal”. Wszyscy na start, Wyścig Pokoju 1951 i Wyścig Pokoju 1952. Warszawa – Berlin – Praga 
3. „Czy w ogóle rozumiecie, o co w sporcie chodzi?”. Wielki bieg Jerzego Domaradzkiego 
Rozdział III. Dydaktyczna funkcja sportu 
1. Wyznaczenie ram zagadnienia 
2. „Ale tu chodzi, proszę panów, o sprawę zasadniczą – o godność sportu, o godność tych najlepszych, których nazywamy olimpijczykami”. Bokser Juliana Dziedziny 
3. „Przegrana także może wychować”. Dydaktyczna funkcja motywów sportowych w filmach fabularnych dla dzieci i młodzieży 
Rozdział IV. Obraz istoty sportu i jej wypaczeń 
1. Wyznaczenie ram zagadnienia 
2. Fizyczny wymiar istoty sportu 
3. „Robię te filmy właśnie dlatego, żeby zrozumieć istotę sportu”. Hokej Bogdana Dziworskiego 
4. „W ringu musisz być przytomny”. Bokser Juliana Dziedziny 
5. Ideowy wymiar istoty sportu 
6. „Liczy się tylko zwycięzca”. Autobus z napisem „Koniec” Mariusza Waltera 
7. Wypaczenia ideowego wymiaru istoty sportu 
8. „Węgiel to polskie sumienie i piłka to też polskie sumienie”. Piłkarski poker Janusza Zaorskiego 
Rozdział V. Historia sportu w polskim filmie 
1. Wyznaczenie ram zagadnienia 
2. Przegląd problemowy 
3. „Będę dopiero wieczorem, bo mam spotkanie starszych panów”. Gra o wszystko Andrzeja Kotkowskiego 
4. „Niemcy to naród sportowców. Pamiętają…”. Ostatnie okrążenie Krzysztofa Rogulskiego 
Rozdział VI. Metaforyczna funkcja sportu 
1. Wyznaczenie ram zagadnienia 
2. „Ja chcę być po prostu jeszcze lepszy, jeszcze dalej, jeszcze szybciej, jeszcze wyżej”. Ślizgiem do nieba Jacka Bławuta 
3. „Jesteś wolny, dopóki możesz o czymś zadecydować”. Olimpiada 40 Andrzeja Kotkowskiego 
4. „Gdybyś walczył, byłbyś kimś”. Klincz Piotra Andrejewa 
Rozdział VII. Sport i obraz polskiego społeczeństwa 
1. Wyznaczenie ram zagadnienia 
2. „Trzy tysiące czołowych sportowców Polski, najlepsi spośród dwustu pięćdziesięciu tysięcy uczestników eliminacji, które zmobilizowały cały aktyw sportowy kraju”. Sport i obraz społeczeństwa epoki stalinowskiej 
3. „Nie mówi się bić, tylko walczyć”. Sport i obraz społeczeństwa czasu „małej stabilizacji” 
4. „Nam bardzo zależy na tej drużynie, chcemy z niej zrobić oczko w głowie całej załogi”. Sport i obraz społeczeństwa ery „propagandy sukcesu” 
5. „Jedynym niewątpliwie słabym punktem jest jego uczciwość”. Sport i obraz społeczeństwa schyłku PRL

Książka współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej