Szkice o filmie polskim

Tytuł:

Szkice o filmie polskim

Autorzy:

Bolesław Michałek

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1960

Liczba stron:

169

Spis treści

PERSPEKTYWA ROKU 2000   5

Kompleks mumii     5
Marzenia i rzeczywistość      8
Rzeczywistość i konwencje    15
Próby pokonania konwencji    19 
Eksplozja w studio dokumentalnym      21
Rzeczywistość i cień negatywnego schematu   25
Próba intelektualizacji      31
Rzeczywistość i cień estetyzmu     35  
Poszukiwanie stylu i kontakt z rzeczywistością    48
Rzeczywistość i melodramat    55
Najwartościowsi świadkowie  59

„POLSKI DRAMAT"    70
Rzeczywistość społeczna i rzeczywistość emocjonalna    70
Dwaj bohaterowie Pokolenia    74
Zaczęło się w Kanale      79
Heroiczna opisowość     85
Heroizm komercjalny     90
Opisowość poetycka     91
Jacy są wrogowie?     94
Jacy jesteśmy my?    96
Dramat Polaka   98
Polemika Munka i Stawińskiego   101
Ostatni polonez   110

WOKÓŁ FILMU ROZRYWKOWEGO    118
Głód rozrywki   120
Rozrywki są też poza kinem   123
Kino reguluje obyczaje    126
Paradoks kultury masowej    130
Sztuka i konfekcja    134
Szablony rozrywkowe     137
Szablony są zbyt sztywne    140
Polski film przedwojenny nie był wyjątkiem    143
Powojenna ewolucja    145
Czy polski film rozrywkowy jest potrzebny?    153
Powrót do komedii przedwojennej    155
Próba ze współczesnością    162
Nowe próby   165