Szkice o filmie polskim

Tytuł:

Szkice o filmie polskim

Autorzy:

Bolesław Michałek

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1960

Liczba stron:

169

Spis treści

PERSPEKTYWA ROKU 2000   5

Kompleks mumii   5
Marzenia i rzeczywistość   8
Rzeczywistość i konwencje   15
Próby pokonania konwencji   19 
Eksplozja w studio dokumentalnym   21
Rzeczywistość i cień negatywnego schematu   25
Próba intelektualizacji   31
Rzeczywistość i cień estetyzmu   35  
Poszukiwanie stylu i kontakt z rzeczywistością   48
Rzeczywistość i melodramat   55
Najwartościowsi świadkowie   59

„POLSKI DRAMAT"   70
Rzeczywistość społeczna i rzeczywistość emocjonalna   70
Dwaj bohaterowie Pokolenia   74
Zaczęło się w Kanale   79
Heroiczna opisowość   85
Heroizm komercjalny   90
Opisowość poetycka   91
Jacy są wrogowie?   94
Jacy jesteśmy my?   96
Dramat Polaka   98
Polemika Munka i Stawińskiego   101
Ostatni polonez   110

WOKÓŁ FILMU ROZRYWKOWEGO   118
Głód rozrywki   120
Rozrywki są też poza kinem   123
Kino reguluje obyczaje   126
Paradoks kultury masowej   130
Sztuka i konfekcja   134
Szablony rozrywkowe   137
Szablony są zbyt sztywne   140
Polski film przedwojenny nie był wyjątkiem   143
Powojenna ewolucja    145
Czy polski film rozrywkowy jest potrzebny?   153
Powrót do komedii przedwojennej   155
Próba ze współczesnością   162
Nowe próby   165