Wyniki wyszukiwania

Wpisane słowo "romans"
zostało znalezione na 17 stronach.

  • not

    Strachy  [1938]

    reż. Eugeniusz Cękalski , Karol Szołowski

    obsada: Hanna Karwowska [Teresa Sikorzanka] [Zygmunt Modecki] Jadwiga Andrzejewska [Linka Kłoskówna] Józef Węgrzyn [baletmistrz Dubenko] Jacek Woszczerowicz [magik Śroboszcz] Jan Kreczmar [Dwierycz] Olgierd Skirgiełło-Jacewicz [Radziszewski] Józef Kondrat [ojciec Teresy] Helena Buczyńska [matka...

    Więcej