DYPLOM
Łódź

Każdy uczestnik/uczestniczka Akademii Polskiego Filmu może otrzymać oficjalny dyplom jej ukończenia. Warunkiem otrzymania dyplomu jest udokumentowane uczestnictwo w zajęciach.

Chęć otrzymania dyplomu należy zgłaszać się pod koniec semestru do koordynatorki Akademii osobiście lub mailowo: j.blazynska@kinomuzeum.pl