prof. UŚ dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek

prof. UŚ dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzone przez nią badania dotyczą głównie współczesnych wariantów filmowego autorstwa, filmowych pejzaży, estetyki noirneo-noir oraz problemów duchowości i religijności w kinie. Autorka kilku monografii, m.in. Formuły duchowości w kinie najnowszym (2013), Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (2015), Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga (2020), a także artykułów publikowanych na łamach czasopism takich jak „Kwartalnik Filmowy” i „Studia de Cultura”; współredaktorka tomów Filmowe pejzaże Europy (2017) oraz Filmowe pejzaże Ameryk (2020)


ArtykułyWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wojciech Marczewski, O FILMIE "DRESZCZE", Warszawa 2007
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły