Andrzej Munk

Tytuł:

Andrzej Munk

Autorzy:

Marek Hendrykowski

Wydawca:

Biblioteka Więzi

Wydanie:

Warszawa 2007

Liczba stron:

167

Opis

Andrzej Munk – artysta zaliczany do grona najwybitniejszych twórców polskiego kina. Książka jest fascynującą opowieścią o niezwykle barwnym człowieku i czasie wprawdzie marnym, ale niesłychanie ciekawym. (Książka zawiera niepublikowane dotąd fotografie.) Munk zdążył zrealizować – zmarł tragicznie w wieku niespełna 40 lat, w trakcie realizacji Pasażerki, swego trzeciego filmu fabularnego – zaledwie kilka filmów. Za to, jakich filmów. 

„Jak wyglądałoby polskie kino z Andrzejem Munkiem w roli głównej – pyta Andrzej Wajda we wstępie książki – i jaką stratą jest jego nieobecność przez następne trudne lata, przez które musieliśmy przejść?”.

Marek Hendrykowski nie kryje fascynacji swoim bohaterem. Widzi go pośród najwybitniejszych twórców polskiej sztuki. „To grono – pisze – wyjątkowo elitarne, do którego w wieku XX przynależeli jedynie nieliczni polscy artyści wyróżniający się szczególną niezależnością: Żeromski, Wyspiański, Witkacy, Słonimski, Gombrowicz, Różewicz, Kantor, Mrożek, Dygat, Grotowski, Swinarski i niewielu innych. Klub urodzonych mitoburców. Klub nieformalny, bez składek członkowskich i bez rytualnej przysięgi, stowarzyszenie dla wyjątkowo odważnych. Munkowi jako twórcy Eroiki Zezowatego szczęścia przypada zaszczyt absolutnego pierwszeństwa wśród rodzimych filmowców. Od niego właśnie kino polskie lat 50. i następnych dekad uczy się nie tylko sztuki racjonalnego diagnozowania, ale i kunsztu błazeńskiej terapii przeprowadzanej, w znieczuleniu śmiechem, na chorym organizmie społecznym”.

Spis treści

Andrzej Wajda: Przedmowa

Szkic do portretu

Studia w Łodzi

Dokument zaangażowany

Przebudzenie artysty

Kino obywatelskie

Munk terapeuta

Munk a Tati

Szarganie "świętości"

Nowy język "Eroiki"

"Zezowate szczęście" - film osobisty

Ironia i muzyka

Samoświadomość, tajna broń filmowca

Dekalog Munka

Na spotkanie widowni

Munk jako pedagog

W szerokim świecie

Kino dyskursu

Spadek po Munku

Nasz współczesny

Epilog

Przypisy

Bibliografia

Filmografia

Spektakle Teatru Telewizji

Spektakle teatralne

Niezrealizowane pomysły i projekty filmowe

Filmy i materiały telewizyjne o Andrzeju Munku

Indeks

Polecane książki