Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Tytuł:

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Autorzy:

Piotr Witek

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydanie:

Lublin 2016

Liczba stron:

712

Opis

Książka Piotra Witka stanowi niewątpliwie nowe i z całą pewnością znaczące osiągnięcie w ramach subdyscypliny, którą jest historia wizualna. Lubelski historyk z wielką skrupulatnością podchodzi do obranego tematu. Nie zadowala się powierzchownymi opisami, przywoływaniem modnych w tym momencie nazwisk uczonych. Pracuje w sposób poważny i solidny. Jego monografia jest bardzo głębokim studium historycznego aspektu twórczości Wajdy, przeprowadzonym za pomocą starannie dobranych narzędzi badawczych, użytych świadomie, chciałoby się powiedzieć niekiedy – z chirurgiczną precyzją. Na lekturę dzieła Piotra Witka trzeba zarezerwować sobie dużo czasu, a także zdobyć się na nieustanną uwagę. Jednakże trud się opłaci, książka ta bowiem rozwija czytelnika.

[Z recenzji dr hab. Doroty Skotarczak]

Fragmenty / recenzje

  • Wprowadzenie

    Piotr Witek

    [w:] Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Spis treści

Wprowadzenie   7
Historia wizualna jako rodzaj historii niekonwencjonalnej   10
Audiowizualne strategie konstruowania historycznych światów możliwych   23
Reżyser filmowy jako historyk   25
Kino historyczne jako „kino (post)narodowe"   34
Perspektywa teoretyczna   37
Struktura książki   41
Uwagi bibliograficzne   43
Podziękowania   45 

Część pierwsza
Historyczny film dokumentalny   47
Film dokumentalny   49
Dokumentalny film historyczny   68
Studium przypadków   79
Uwagi końcowe   243 

Część druga
Fabularny film historyczny   245
Klasyczny film historyczny   248
Nieklasyczny film historyczny   252
Studium przypadków   258

Uwagi końcowe   473