Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Tytuł:

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Autorzy:

Piotr Witek

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydanie:

Lublin 2016

Liczba stron:

712

Opis

Książka Piotra Witka stanowi niewątpliwie nowe i z całą pewnością znaczące osiągnięcie w ramach subdyscypliny, którą jest historia wizualna. Lubelski historyk z wielką skrupulatnością podchodzi do obranego tematu. Nie zadowala się powierzchownymi opisami, przywoływaniem modnych w tym momencie nazwisk uczonych. Pracuje w sposób poważny i solidny. Jego monografia jest bardzo głębokim studium historycznego aspektu twórczości Wajdy, przeprowadzonym za pomocą starannie dobranych narzędzi badawczych, użytych świadomie, chciałoby się powiedzieć niekiedy – z chirurgiczną precyzją. Na lekturę dzieła Piotra Witka trzeba zarezerwować sobie dużo czasu, a także zdobyć się na nieustanną uwagę. Jednakże trud się opłaci, książka ta bowiem rozwija czytelnika.

[Z recenzji dr hab. Doroty Skotarczak]

Fragmenty / recenzje

  • Wprowadzenie

    Piotr Witek

    [w:] Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Spis treści

Wprowadzenie  7

Historia wizualna jako rodzaj historii niekonwencjonalnej  10

Audiowizualne strategie konstruowania historycznych światów możliwych  23

Reżyser filmowy jako historyk  25

Kino historyczne jako „kino (post)narodowe"  34

Perspektywa teoretyczna  37

Struktura książki  41

Uwagi bibliograficzne  43

Podziękowania  45 


Część pierwsza: Historyczny film dokumentalny  47

Film dokumentalny   49

Dokumentalny film historyczny  68

Studium przypadków  79

Uwagi końcowe  243 


Część druga: Fabularny film historyczny   245

Klasyczny film historyczny  248

Nieklasyczny film historyczny   252

Studium przypadków   258

Uwagi końcowe  473