Bolesław Michałek ambasador polskiego kina. Wspomnienia i artykuły

Tytuł:

Bolesław Michałek ambasador polskiego kina. Wspomnienia i artykuły

Redaktorzy:

Alicja Helman

Wydawca:

Rabid

Wydanie:

Kraków 2002

Liczba stron:

306

Opis

Żaden wybór spośród niezmiernie bogatego dorobku krytycznego Bolesława Michałka nie może oddać sprawiedliwości jego dokonaniom. Michałek pisał przez wiele lat i pisał dużo. Odkąd tylko zaczął publikować na tematy filmowe był już w naszym życiu kulturalnym nieustannie obecny. Uprawiał różne formy wypowiedzi — od klasycznej recenzji, poprzez felietony, wywiady, sprawozdania, analizy, eseje, po studia i rozprawy, które z pewnością można by nazwać naukowymi, gdyby nie to, że on sam odżegnywał się od posądzeń o zajmowanie się nauką. Dodajmy, że w latach pięćdziesiątych, gdy polska myśl filmowa daleka była od rygorów akademickich, „unaukowiony esej" (określenie Aleksandra Jackiewicza) plasował się na szczytach ówczesnej refleksji nad kinem.

Alicja Helman

Spis treści

Andrzej Wajda
INSPIRATOR, WYCHOWAWCA I AMBASADOR POLSKIEGO KINA   7

Bolesław Michałek
O SOBIE     11

Jerzy Płażewski
O PRZYJACIELU    27

Bolesław Michałek
CZYTELNICY BYLI NAM WIERNI    35

O Kinie Krótkich Filmów z Bolesławem Michałkiem rozmawia Maria Oleksiewicz       37

W ZESPOLE FILMOWYM „X" (Andrzej Wajda, Barbara Pec-Ślesicka, Jerzy Domaradzki, Agnieszka Holland, Radosław Piwowarski, Janusz Zaorski)      41

Krzysztof Zanussi
BOLO W TORZE        47

W ZESPOLE FILMOWYM „TOR"
(Bolesław Michałek, Krzysztof Zanussi)      51

Krzysztof Skubiszewski
DYPLOMATYCZNE INTERLUDIUM BOLESŁAWA MICHAŁKA     55

Jacek Fuksiewicz
KSIĄŻKI BOLESŁAWA MICHAŁKA     63

Agnieszka Morstin-Popławska
OD NARRACYJNEJ WOLTYŻERKI PO ASCETYZM, CZYLI O SCENARIUSZACH BOLESŁAWA MICHAŁKA     71

Rafał Marszałek
O PISARSTWIE KRYTYCZNYM BOLESŁAWA MICHAŁKA      83

Alicja Helman
BOLESŁAW MICHAŁEK O POLSKIM FILMIE    89

Bolesław Michałek
KINO POLSKIE JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE. WYBÓR ARTYKUŁÓW          93

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW BOLESŁAWA MICHAŁKA Z LAT 1951-1997 275

KALENDARIUM ŻYCIA BOLESŁAWA MICHAŁKA     294

INDEKS NAZWISK    296

INDEKS TYTUŁÓW FILMÓW    301

INDEKS TYTUŁÓW FILMÓW WYMIENIONYCH W BIBLIOGRAFII ARTYKUŁÓW BOLESŁAWA MICHAŁKA 30