Bolesław Michałek ambasador polskiego kina. Wspomnienia i artykuły

Tytuł:

Bolesław Michałek ambasador polskiego kina. Wspomnienia i artykuły

Redaktorzy:

Alicja Helman

Wydawca:

Rabid

Wydanie:

Kraków 2002

Liczba stron:

306

Opis

Żaden wybór spośród niezmiernie bogatego dorobku krytycznego Bolesława Michałka nie może oddać sprawiedliwości jego dokonaniom. Michałek pisał przez wiele lat i pisał dużo. Odkąd tylko zaczął publikować na tematy filmowe był już w naszym życiu kulturalnym nieustannie obecny. Uprawiał różne formy wypowiedzi — od klasycznej recenzji, poprzez felietony, wywiady, sprawozdania, analizy, eseje, po studia i rozprawy, które z pewnością można by nazwać naukowymi, gdyby nie to, że on sam odżegnywał się od posądzeń o zajmowanie się nauką. Dodajmy, że w latach pięćdziesiątych, gdy polska myśl filmowa daleka była od rygorów akademickich, „unaukowiony esej" (określenie Aleksandra Jackiewicza) plasował się na szczytach ówczesnej refleksji nad kinem.

Alicja Helman

Spis treści

Andrzej Wajda
INSPIRATOR, WYCHOWAWCA I AMBASADOR POLSKIEGO KINA   7
Bolesław Michałek
O SOBIE   11
Jerzy Płażewski
O PRZYJACIELU   27
Bolesław Michałek
CZYTELNICY BYLI NAM WIERNI   35
O Kinie Krótkich Filmów z Bolesławem Michałkiem rozmawia Maria Oleksiewicz   37
W ZESPOLE FILMOWYM „X" (Andrzej Wajda, Barbara Pec-Ślesicka, Jerzy Domaradzki, Agnieszka Holland, Radosław Piwowarski, Janusz Zaorski)   41
Krzysztof Zanussi
BOLO W TORZE   47
W ZESPOLE FILMOWYM „TOR"
(Bolesław Michałek, Krzysztof Zanussi)   51
Krzysztof Skubiszewski
DYPLOMATYCZNE INTERLUDIUM BOLESŁAWA MICHAŁKA   55
Jacek Fuksiewicz
KSIĄŻKI BOLESŁAWA MICHAŁKA   63
Agnieszka Morstin-Popławska
OD NARRACYJNEJ WOLTYŻERKI PO ASCETYZM, CZYLI O SCENARIUSZACH BOLESŁAWA MICHAŁKA   71
Rafał Marszałek
O PISARSTWIE KRYTYCZNYM BOLESŁAWA MICHAŁKA   83
Alicja Helman
BOLESŁAW MICHAŁEK O POLSKIM FILMIE   89
Bolesław Michałek
KINO POLSKIE JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE. WYBÓR ARTYKUŁÓW   93

BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW BOLESŁAWA MICHAŁKA Z LAT 1951-1997   275
KALENDARIUM ŻYCIA BOLESŁAWA MICHAŁKA   294
INDEKS NAZWISK   296
INDEKS TYTUŁÓW FILMÓW   301
INDEKS TYTUŁÓW FILMÓW WYMIENIONYCH W BIBLIOGRAFII ARTYKUŁÓW BOLESŁAWA MICHAŁKA   30