Ciało i seksualność w kinie polskim

Tytuł:

Ciało i seksualność w kinie polskim

Redaktorzy:

Sebastian Jagielski , Agnieszka Morstin-Popławska

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie:

Kraków 2009

Liczba stron:

300

Opis

 To nowe spojrzenie na kino polskie, spojrzenie – zgodnie z tytułową zapowiedzią – od strony ciała i seksualności. Refleksja historyczna i analityczna dotycząca polskiego kina – od lat, ze zrozumiałych względów, zdominowana jest przez myślenie polityczne, wiążące dzieła filmowe z kolejnymi fazami dwudziestowiecznych dziejów naszego kraju; toteż pora najwyższa na jej odświeżenie, wykorzystujące częstsze dziś, uciekające od polityki normy lektury, wśród nich – właśnie czytanie filmów poprzez zawarty w nich, nieraz głęboko ukryty przekaz na temat seksualności i ról płciowych. 

Mamy tu, z grubsza biorąc reprezentantów (a właściwie reprezentantki, bo wśród autorów dominują kobiety) dwu pokoleń polskich filmoznawców: jest kilka znakomitych autorek legitymujących się poważnym, uznanym dorobkiem, są też debiutanci, ale – sądząc po tekstach – dysponujący znacznymi już kompetencjami i umiejętnościami pisarskimi. Ta rozmaitość pociąga za sobą różnorodność metodologiczną. Optyka „genderowa” bynajmniej tu nie dominuje. Są tu analizy o wyraźnym nachyleniu kulturoznawczym, są też szkice o nastawieniu filozoficznym. 

Tom jest pracą nie tylko pionierską, ale wzorowo wykonaną i przejrzyście skomponowaną, adresowaną nie tylko do zawodowego środowiska filmoznawców (choć do nich naturalnie w pierwszym rzędzie), ale do czytelników zainteresowanych nowymi propozycjami współczesnej humanistyki.

(z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Tadeusza Lubelskiego)

Spis treści

Część I 
CIAŁO I DUCH CZASU. OD DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO PO WSPÓŁCZESNOŚĆ

Iwona Kurz – Trędowata albo qui pro quo, czyli ciało w kulturze filmowej dwudziestolecia międzywojennego   13

Karolina Kosińska – Manewry tożsamościowe. Kobieta jako mężczyzna i mężczyzna jako kobieta w przedwojennym polskim kinie komediowym  25

Ewa Mazierska – Od homoseksualisty do geja: konstrukcja „innych seksualności” w polskim kinie okresu PRL-u   43

Izabela Kalinowska – Seks, polityka i koniec PRL-u: o cielesności w polskim kinie lat osiemdziesiątych   63

Magdalena Podsiadło – Seksualność kobiet w kinie polskich reżyserek filmowych po roku 1989   79

 

CZĘŚĆ II

SEKS I SENS. WIELKOŚĆ KONTEKSTÓW – RÓŻNORODNOŚĆ ZNACZEŃ

Natasza Korczarowska – Histeria jako refleks zrepresjonowanej seksualności   99

Patrycja Cembrzyńska – Gołębica w klatce. O Matce Joannie od Aniołów Jerzego Kawalerowicza   117

Elżbieta Ostrowska-Chmura – Polka – dumny przedmiot pożądania   139

Elżbieta Korolczuk – Kobiecość jako źródło cierpień. Matki i córki w polskim kinie   155 

Urszula Kurnik – Agnieszka z Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy – androgyn ze skazą   173


CZĘŚĆ III 

CIAŁO I SEKSUALNOŚĆ W PERSPEKTYWIE AUTORSKIEJ

Wojciech Klimczyk – Erotyzm tajemnicy. Seksualność w „trylogii” o dojrzewaniu Wojciecha Marczewskiego   193

Sebastian Jagielski – Patrząc przez peryskop: męskie pragnienie w filmach Andrzeja Barańskiego   211

Elżbieta Wiącek – Niemoralny moralista w młodopolskiej masce. Wokół Dziejów grzechu Waleriana Borowczyka   239

Monika Nahlik – Archetypy, instynkty, atawizmy i uczucia, czyli o metakomunikacji Lecha Majewskiego   261

Anna Taszycka – Ojej! Boli mnie noga…, czyli o cielesności w pracach Józefa Robakowskiego   275 


Noty o autorach   287 

Indeks nazwisk   291