Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

Tytuł:

Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

Autorzy:

Karol Jachymek

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Katedra

Wydanie:

Gdańsk 2016

Liczba stron:

754

Opis

„Rozprawa Karola Jachymka jest niezwykle rzetelnym tekstem o filmie polskim lat sześćdziesiątych, dającym z jednej strony bardzo szeroką panoramę tego zjawiska, z drugiej zaś szereg pogłębionych i ciekawych analiz […]. Lata sześćdziesiąte definiowane przez film tego okresu jawią się – czego jak dotąd w piśmiennictwie poświęconym historii filmu zdecydowanie brakowało – jako epoka w istocie zróżnicowana i pełna wewnętrznych napięć”.

prof. Barbara Głębicka-Giza

 

„Karolowi Jachymkowi udała się sztuka trudna – powiedział coś nowego o epoce, która doczekała się już mnóstwa opracowań i jest (pozornie) świetnie znana i naukowo rozpoznana. Praca ta skutecznie dowodzi, że można jeszcze odnaleźć w latach sześćdziesiątych dzieła i twórców zapomnianych lub konsekwentnie pomijanych, a także zinterpretować twórczość filmową sprzed pół wieku w sposób nowatorski i otwierający nieeksplorowane dotychczas pola i obszary badawcze”.

prof. Arkadiusz Lewicki

Fragmenty / recenzje

Spis treści

 • Wstęp

Część 1
 • Refleksja metodologiczna. O (mikro)historii kina polskiego
 • Rozdział 1. Zapisane na ciele. Rekonesans teoretyczny
 • Historia i ciało
 • „Nowa historia”
 • Historie ciała
 • Ciało jako miejsce historii
 • Historia i film
 • Świadectwo historii
 • Rozwiązanie obrazowej zagadki
 • Nowy historycyzm
 • Film w historii
 • Ciało i film
 • Ciało w filmie
 • Film – ciało – historia. Metoda
 • Rozdział 2. Kino i okolice
 • Kino codzienne
 • Kino polskie lat sześćdziesiątych. W stronę periodyzacji
 • Obyczaje kultury
 • Rozdział 3. Wobec erotyki
 • Seks za Gomułki
 • Co na to „Kino”?
 • Jak oswoić ciało?
 • Sceny i momenty
 • Erotyzm zdefiniowany
 • Erotyzm plażowy
 • Erotyzm kostiumowy
 • Erotyzm wojenny
 • Erotyzm wiejski
 • O seksie wprost
 • Przypadek Dwóch żeber Adama
Część 2 
 • Refleksja analityczna. Widzieć ciało 
 • Rozdział 4. Ciało codzienne 
 • Ich ciała powszednie 
 • Dekada Kazimierza K. 
 • Rozdział 5. Ciało urodzinowe 
 • Kociaki, dziewczyny, chłopaki 
 • Ewa Krzyżewska (i chłopcy) 
 • Kobiecość u progu jesieni 
 • Rozdział 6. Ciało młode 
 • Film dla dzieci (jako doświadczenie chłopięce) 
 • Budząca się seksualność 
 • Młodzież w filmach Jerzego Stefana Stawińskiego 
 • Ciało wojenne, ciało ufundowane 
Rozdział 7. Ciało egzystencjalne 
 • „My niewinni młodzi czarodzieje” 
 • Skolimowski. Przez pryzmat ciała 
 • Rozdział 8. Ciało użyteczne 
 • Przy pracy 
 • Sport, ciało, wychowanie 
 • O boksie 
 • Rozdział 9. Ciało fantastyczne 
 • W kosmosie (z Januszem Starem) 
 • Groźna telewizja 
 • Gdzie leży człowiek pogrzebany? 
 • Rozdział 10. Ciało nieprofesjonalne, czyli suplement 
 • Naturalna dyspozycja twarzy, sylwetki i… 
 • Monstruarium Janusza Kondratiuka
 • Filmografia
 • Bibliografia
 • Indeks