Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

Tytuł:

Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

Autorzy:

Karol Jachymek

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Katedra

Wydanie:

Gdańsk 2016

Liczba stron:

754

Opis

„Rozprawa Karola Jachymka jest niezwykle rzetelnym tekstem o filmie polskim lat sześćdziesiątych, dającym z jednej strony bardzo szeroką panoramę tego zjawiska, z drugiej zaś szereg pogłębionych i ciekawych analiz […]. Lata sześćdziesiąte definiowane przez film tego okresu jawią się – czego jak dotąd w piśmiennictwie poświęconym historii filmu zdecydowanie brakowało – jako epoka w istocie zróżnicowana i pełna wewnętrznych napięć”.

prof. Barbara Głębicka-Giza

 

„Karolowi Jachymkowi udała się sztuka trudna – powiedział coś nowego o epoce, która doczekała się już mnóstwa opracowań i jest (pozornie) świetnie znana i naukowo rozpoznana. Praca ta skutecznie dowodzi, że można jeszcze odnaleźć w latach sześćdziesiątych dzieła i twórców zapomnianych lub konsekwentnie pomijanych, a także zinterpretować twórczość filmową sprzed pół wieku w sposób nowatorski i otwierający nieeksplorowane dotychczas pola i obszary badawcze”.

prof. Arkadiusz Lewicki

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Wstęp


Część 1
Refleksja metodologiczna. O (mikro)historii kina polskiego
Rozdział 1. Zapisane na ciele. Rekonesans teoretyczny
Historia i ciało
„Nowa historia”
Historie ciała
Ciało jako miejsce historii
Historia i film
Świadectwo historii
Rozwiązanie obrazowej zagadki
Nowy historycyzm
Film w historii
Ciało i film
Ciało w filmie
Film – ciało – historia. Metoda
Rozdział 2. Kino i okolice
Kino codzienne
Kino polskie lat sześćdziesiątych. W stronę periodyzacji
Obyczaje kultury
Rozdział 3. Wobec erotyki
Seks za Gomułki
Co na to „Kino”?
Jak oswoić ciało?
Sceny i momenty
Erotyzm zdefiniowany
Erotyzm plażowy
Erotyzm kostiumowy
Erotyzm wojenny
Erotyzm wiejski
O seksie wprost
Przypadek Dwóch żeber Adama

Część 2 
Refleksja analityczna. Widzieć ciało 
Rozdział 4. Ciało codzienne 
Ich ciała powszednie 
Dekada Kazimierza K. 
Rozdział 5. Ciało urodzinowe 
Kociaki, dziewczyny, chłopaki 
Ewa Krzyżewska (i chłopcy) 
Kobiecość u progu jesieni 
Rozdział 6. Ciało młode 
Film dla dzieci (jako doświadczenie chłopięce) 
Budząca się seksualność 
Młodzież w filmach Jerzego Stefana Stawińskiego 
Ciało wojenne, ciało ufundowane 
Rozdział 7. Ciało egzystencjalne 
„My niewinni młodzi czarodzieje” 
Skolimowski. Przez pryzmat ciała 
Rozdział 8. Ciało użyteczne 
Przy pracy 
Sport, ciało, wychowanie 
O boksie 
Rozdział 9. Ciało fantastyczne 
W kosmosie (z Januszem Starem) 
Groźna telewizja 
Gdzie leży człowiek pogrzebany? 
Rozdział 10. Ciało nieprofesjonalne, czyli suplement 
Naturalna dyspozycja twarzy, sylwetki i… 
Monstruarium Janusza Kondratiuka

Filmografia
Bibliografia
Indeks