Filmowy świat Andrzeja Wajdy

Tytuł:

Filmowy świat Andrzeja Wajdy

Redaktorzy:

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Piotr Sitarski

Wydawca:

Universitas

Wydanie:

Kraków 2003

Liczba stron:

412

Opis

Zebrane w książce artykuły prezentują twórczość polskiego laureata Oscara z perspektywy najnowszych trendów w humanistyce. Mniej doceniane filmy Andrzeja Wajdy zostają dzięki temu odkryte na nowo, a te najsłynniejsze ujawniają nieoczekiwane walory. Czytelnik napotka tu badania genderowe, narratologię, psychoanalizę jungowską i freudowską oraz inne strategie interpretacyjne, a także nowe ujęcia tematyczne twórczości Andrzeja Wajdy, takie jak problematyka żydowska, wizerunek mężczyzny czy recepcja filmów reżysera za granicą. 

W Filmowym świecie... wykorzystano materiały z archiwum Reżysera – rysunki, notatki, plany rozwiązania scen, m. in. z Kanału, Popiołu i diamentu, Dantona, Kroniki wypadków miłosnych oraz Pana Tadeusza

Spis treści

 • Andrzej Wajda - Idea kina narodowego. Wystąpienie na konferencji Filmowe i teatralne światy Andrzeja Wajdy, Uniwersytet Łódzki, 25 - 28 października 2001
 • Tadeusz Lubelski (Uniwersytet Jagielloński) - "Mówi do nas". Wyobrażenie autora w filmach Andrzeja Wajdy
 • Alicja Helman (Uniwersytet Jagielloński) - Starszy brat Andrzeja Wajdy
 • Donald Fredericksen (Cornell University, USA) - Liminalność narodowa i jednostkowa w ujęciu Andrzeja Wajdy
 • John Orr (Edinburgh University, UK) - Na rozdrożu. Ironia i sprzeciw w filmach Andrzeja Wajdy
 • Paul Coates (Aberdeen University, UK) - Wajdowska wyobraźnia katastroficzna - trauma wojenna, surrealizm i kicz
 • Maureen Turim (University of Florida, USA) - Pamiętanie i demontaż. Retrospekcja historyczna w filmach Andrzeja Wajdy
 • Andrzej Kotliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Kawaleria Wajdy
 • Christopher Caes (University of California, Berkeley, USA) - Widowiska katastroficzne: trauma historyczna i męska podmiotowość we wczesnych filmach Andrzeja Wajdy
 • Izabela Kalinowska (Stony Brook University, USA) - Narodowa przestrzeń, miejsce i tożsamość: Od Popiołu i diamentu do Pana Tadeusza
 • Elżbieta Ostrowska (Uniwersytet Łódzki) - Niebezpieczne związki. Dyskurs miłosny, erotyczny i narodowy w filmach Andrzeja Wajdy
 • Grażyna Stachówna (Uniwersytet Jagielloński) - Kronika wypadków miłosnych według Andrzeja Wajdy
 • Bronisława Stolarska (Uniwersytet Łódzki) - Pokoleniowe doświadczenie sacrum. O debiucie Andrzeja Wajdy
 • Ewelina Nurczyńska - Fidelska (Uniwersytet Łódzki) - Dziedzictwo Conrada. O kilku filmach Andrzeja Wajdy
 • Tomasz Kłys (Uniwersytet Łódzki) - Z biegiem lat, z biegiem dni... - epopeja ironiczna
 • Michael Stevenson (Reading University, UK) - Obraz stosunków polsko - żydowskich w twórczości Andrzeja Wajdy
 •  Bartosz Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - "Iść po słonecznej stronie". Shoah jako doświadczenie cywilizacyjne w filmowej twórczości Andrzeja Wajdy. Wybrane aspekty
 • Terri Ginsberg (College of Staten Island/City University of New York, USA) - Święty Korczak z Warszawy
 • Janina Falkowska (University of Western Ontario, Kanada) - Głosy z zewnątrz: recepcja filmów Andrzeja Wajdy w krajach anglojęzycznych
 • Iván Forgács (Archiwum Filmowe, Węgry) - Recepcja twórczości Andrzeja Wajdy na Węgrzech
 • Irina Rubanowa (Państwowy Instytut Nauk o Sztuce, Rosja) - Wajda w Rosji. Przyczynek do problematyki recepcji