Historia filmu polskiego, Tom I: 1895-1929

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom I: 1895-1929

Autorzy:

Władysław Banaszkiewicz , Witold Witczak

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1966

Liczba stron:

330

Spis treści

Tom I. 1895-1929

Przedmowa   7

Optyczne cuda stulecia   13
Wynalazcy, esteci i przedsiębiorcy. Optyczne cuda stulecia w Polsce. Polskie próby ożywienia fotografii.
Pierwsze publiczne projekcje, pierwsza polska wytwórnia (1896-1898)   27
Wędrowne kinematografy i wytwórczość filmowa w latach 1898-1907   37
Widowiska i rozpowszechnianie filmów. Kazimierz Prószyński i Towarzystwo Udziałowe Pleograf. Inni wytwórcy filmów z lat 1898-1907.
Iluzjony i kinoteatry w latach 1908-1914   48
Trzy rynki filmowe. Iluzjony, kinoteatry, ich repertuar. Publiczność, jej upodobania.
Filmy i ludzie filmu z lat 1908-1914   59
Galicja i Wielkopolska. Kongresówka 1908-1910: pierwsze próby. Kantor Siła. Konstanty Jastrzębski. A. Fertner, J. Zagrodzki i Ska. Kooperatywa Artystyczna. Marian Fuks. Sfinks. Kosmofilm. Pierwsze polskie dźwiękowce. Sokół.
Publicystyka filmowa z lat 1908-1914   82
Odkrycie filmu. Problematyka społeczna. Zagadnienia funkcji kulturalnej filmu. Zagadnienia autonomii filmu.
Lata wojny . 98 Sytuacja kinematografii w trzech zaborach. Aktualności. Filmy fabu-larne Sfinksa zrealizowane pod zaborem rosyjskim. Filmy Sfinksa w czasach okupacji niemieckiej. Canis de Canis. Emigracja.  
Pierwsze lata niepodległości   117
Formowanie ogólnokrajowego rynku filmowego. Siły i środki produkcji. Państwo i film. Narodziny polskiej gwiazdy. Nobilitacja filmu.
Filmy i ludzie filmu w latach 1923-1926   146
Ogólna charakterystyka okresu. Sytuacja przemysłu filmowego. Państwo i film. Nurt patriotyczny. Dalszy ciąg «złotej serii» wytwórni Sfinks. Wiktor Biegański. Franciszek Zyndram-Mucha. Dra-maty filmowe «drugiego rzutu». Filmy o tematyce żydowskiej. Komedie.
Ostatnie lata kina niemego 1926-1929   179
Ogólna charakterystyka okresu. Sytuacja przemysłu filmowego. Reprezentacyjne adaptacje literackie. Debiuty reżyserskie. Adaptacje «drugiego rzutu». Filmy «drugiego rzutu» według scenariuszy oryginalnych. Próby artystyczne podejmowane poza produkcją branżową. Warsztatowa charakterystyka filmów.
Filmy dokumentalne i oświatowe, krótki metraż (1923-1929)   210
Publicystyka filmowa w latach 1923-1929
Koncepcje awangardowe. W walce o treść. W kręgu fotogenii. Nowe zainteresowania. Przecięcie się dwóch linii rozwojowych.

Przypisy   231
I — 231, II — 236, III — 238, IV — 239, V — 240, VI — 242, VII — 245, VIII — 248, IX — 253, X — 256, XI — 263, XII — 264.

Polskie filmy fabularne 1911 —  1929.

Filmografia   267
Bibliografia   294
Spis ilustracji   298
Skorowidz nazwisk   302
Skorowidz filmów   317
Skorowidz rzeczowy   323