Historia filmu polskiego, Tom V: 1962-1967

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom V: 1962-1967

Redaktorzy:

Rafał Marszałek

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1985

Liczba stron:

394

Spis treści

Tom V. 1962-1967


PODŁOŻE KULTUROWE - Rafał Marszałek   7

Przypisy   18

FILM FABULARNY - Andrzej Werner   19
Kontynuacje   24
Śladami historii   24
Odmiany czasu   41
Walki barwne i bezbarwne   53
Wokół kina współczesnego   63
Rodowody współczesności   64
Recepta na dramat współczesny   77
Filmowe obyczaje   84
Młode kino   98
Film rozrywkowy   104
Spojrzenie na problem autorstwa   111
Przypisy   117

FILM DOKUMENTALNY -Bogumił Drozdowski   118
Pierwsze konfrontacje   119
Wybór metody   121
Obserwacja i podglądanie   122
Ogłoszenie kryzysu   125
Nurt socjologiczny   127
Dokument polityczny   129
Przypisy   133

FILM OŚWIATOWY - Ewelina Nurczyńska-Fidelska   134
Produkcja, rozpowszechnianie, popularyzacja   135
Uwagi o warsztacie   140
Filmy popularnonaukowe   142
Przyroda, biologia, medycyna   142
Nauki ścisłe   144
Gospodarka i krajoznawstwo   145
Kultura i sztuka   145
Filmy wychowawczo-społeczne   148
Filmy szkolne   148
Filmy instruktażowe   150
Film naukowy i dydaktyczny dla szkolnictwa wyższego   150
Periodyk „Czy wiecie, że..."   151
Przypisy   152

FILM ANIMOWANY—Andrzej Kossakowski   153
Przypisy   164

KRYTYKA FILMOWA — Hanna Książek-Konicka   165
Przypisy   178
Bibliografia   179

FILMY POLSKIE W OCZACH KRYTYKI   180
1962-1963—Helena Opoczyńska   181
1964-1965 — Jan Jantos   210
1966-1967 — Wiesław Stradomski   238

NAUKA O FILMIE — Hanna Książek-Konicka   266
Przypisy   280
Bibliografia   281

ROZWÓJ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY KINEMATOGRAFII — Edward Zajićek   282
Struktura organizacyjno-gospodarcza kinematografii   284
Produkcja filmowa   287
Produkcja filmów fabularnych   287
Produkcja filmów telewizyjnych   292
Filmy pozafabularne   293
Problemy organizacyjno-gospodarcze produkcji filmowej   294
Inwestycje   297
Zatrudnienie i płace w kinematografii   298
Rozpowszechnianie filmów   300
Sieć kin   302
Import i eksport filmów   304
Wyniki finansowe kinematografii   306
Przypisy   309
Filmografia — Teresa Orzechowska   312
Filmy fabularne   312
Wybrane f y średnio- i krótkometrażowe   346

Spis ilustracji   355
Skorowidz nazwisk   359
Skorowidz filmów   379
Skorowidz rzeczowy   385