Historia filmu polskiego, Tom V: 1962-1967

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom V: 1962-1967

Redaktorzy:

Rafał Marszałek

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1985

Liczba stron:

394

Spis treści

SPIS TREŚCI

Tom V. 1962-1967

PODŁOŻE KULTUROWE - Rafał Marszałek  7
Przypisy  18

FILM FABULARNY - Andrzej Werner   19
Kontynuacje    24
Śladami historii     24
Odmiany czasu      41
Walki barwne i bezbarwne     53
Wokół kina współczesnego  63
Rodowody współczesności  64
Recepta na dramat współczesny 77
Filmowe obyczaje 84
Młode kino 98
Film rozrywkowy 104
Spojrzenie na problem autorstwa 111
Przypisy 117

FILM DOKUMENTALNY -Bogumił Drozdowski  118
Pierwsze konfrontacje 119
Wybór metody 121
Obserwacja i podglądanie 122
Ogłoszenie kryzysu 125
Nurt socjologiczny 127
Dokument polityczny  129
Przypisy 133

FILM OŚWIATOWY - Ewelina Nurczyńska-Fidelska 134
Produkcja, rozpowszechnianie, popularyzacja  135
Uwagi o warsztacie 140
Filmy popularnonaukowe  142
Przyroda, biologia, medycyna 142
Nauki ścisłe   144
Gospodarka i krajoznawstwo  145
Kultura i sztuka     145
Filmy wychowawczo-społeczne   148
Filmy szkolne     148
Filmy instruktażowe   150
Film naukowy i dydaktyczny dla szkolnictwa wyższego    150
Periodyk „Czy wiecie, że..." 151
Przypisy  152

FILM ANIMOWANY—Andrzej Kossakowski   153
Przypisy  164

KRYTYKA FILMOWA — Hanna Książek-Konicka    165
Przypisy  178
Bibliografia  179

FILMY POLSKIE W OCZACH KRYTYKI 180
1962-1963—Helena Opoczyńska   181
1964-1965 — Jan Jantos     210
1966-1967 — Wiesław Stradomski   238

NAUKA O FILMIE — Hanna Książek-Konicka   266
Przypisy   280
Bibliografia  281

ROZWÓJ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY KINEMATOGRAFII — Edward Zajićek   282
Struktura organizacyjno-gospodarcza kinematografii   284
Produkcja filmowa     287
Produkcja filmów fabularnych  287
Produkcja filmów telewizyjnych     292
Filmy pozafabularne               293
Problemy organizacyjno-gospodarcze produkcji filmowej     294
Inwestycje   297
Zatrudnienie i płace w kinematografii   298
Rozpowszechnianie filmów    300
Sieć kin      302
Import i eksport filmów   304
Wyniki finansowe kinematografii   306
Przypisy  309
Filmografia — Teresa Orzechowska 312
Filmy fabularne   312
Wybrane f y średnio- i krótkometrażowe 346

Spis ilustracji  355
Skorowidz nazwisk 359
Skorowidz filmów 379
Skorowidz rzeczowy 385