Kanał

Tytuł:

Kanał

Autorzy:

Don Fredericksen , Marek Hendrykowski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2007

Liczba stron:

129

Opis

Książka o Kanale, pierwsza dotychczas monografia o tym filmie, napisana przez dwóch znanych autorów, profesorów: Dona Fredericksena i Marka Hendrykowskiego, krok po kroku i fakt po fakcie opisuje złożoną genezę tego filmu i historię jego dalszych losów. Odczuwam jako reżyser osobistą satysfakcję z faktu, iż książka ta ukazuje się jednocześnie po polsku i po angielsku.

Fredericksen i Hendrykowski toczą z sobą niespotykaną rozmowę przez Ocean, próbują scalić i połączyć w jedno dwa odmienne spojrzenia i dwie różne perspektywy. Dialog między nimi przyniósł ciekawy rezultat. Czytelnik dowie się z niego wiele o kontekstach politycznych i społecznych mojego filmu, a także o okolicznościach historycznych, w jakich doszło do jego realizacji. Jednocześnie, Kanał jest tu widziany i interpretowany na tle osiągnięć kina światowego, a nie wyłącznie w kręgu lokalnych dokonań.

Andrzej Wajda, Wprowadzenie

Spis treści

  • Wprowadzenie (Andrzej Wajda)
  • Filmografia
  • Podziękowania


Marek Hendrykowski Zza Żelaznej Kurtyny

Rozdział 1. Przełamać tabu

Rozdział 2. Scenariusz i realizacja

Rozdział 3. Recepcja

Rozdział 4. Inspiracje artystyczne

Rozdział 5. Inspiracje filmowe

Rozdział 6. Kanał a szkoła polska

Rozdział 7. Konstrukcja filmowego dramatu

Rozdział 8. Ludzie w powstaniu

Rozdział 9. Fantomy historii


Don Fredeńcksen Przez Żelazną Kurtynę

Rozdział 10. Liminalność w historii Polski

Rozdział 11. Warunki ekstremalne

Rozdział 12. Archetypy i ich urzeczywistnienie w Kanale

Rozdział 13. Nekyia: w głąb kanału

Rozdział 14. Poniżenie w ekskrementach

Rozdział 15. Autopoiesis i profetyczna rola artysty


Przypisy

  • Bibliografia
  • Post Scriptum po latach (Andrzej Wajda)