Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60

Tytuł:

Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60

Autorzy:

Piotr Zwierzchowski

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydanie:

Bydgoszcz 2013

Liczba stron:

348

Opis

W książce przedstawiono wizerunek II wojny światowej, charakterystyczny dla kina polskiego lat 60. XX wieku. Autor przedstawia ogólne uwagi na temat uwikłania kina i polityki w realiach Polski lat sześćdziesiątych, a następnie analizuje wybrane filmy i tematy, poruszając problematykę pamięci, zapominania i uwiarygodniania przeszłości. Praca skierowana do filmowców, kulturoznawców, historyków, studentów tych dyscyplin oraz osób zainteresowanych historią kultury PRL.

Książka  w 2014 roku otrzymała Nagrodę im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową

Spis treści

Wprowadzenie  

Tematyka wojenna w kinie lat 60.    27
Konteksty polityczne    62
Pamieć i zapominanie   135
Strategie uwiarygadniania   171
Przygody Franka Dolasa albo co Giuseppe robił w Warszawie   214
Zagłada Żydów i martyrologia Polakow.
O Wniebowstąpieniu Jana Rybkowskiego   233
„Twoja wojna, moja wojna, jedna wojna": filmowe obrazy polsko-radzieckiego braterstwa broni   259
Jak być kochanąSzyfry — wojna, pamieć i kino polskie lat 60.   284
 
Nota bibliograficzna   297
Filmografia   298
Bibliografia   306
Summary   323
Indeks filmów   329
Indeks nazwisk   339