Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60

Tytuł:

Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60

Autorzy:

Piotr Zwierzchowski

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydanie:

Bydgoszcz 2013

Liczba stron:

348

Opis

W książce przedstawiono wizerunek II wojny światowej, charakterystyczny dla kina polskiego lat 60. XX wieku. Autor przedstawia ogólne uwagi na temat uwikłania kina i polityki w realiach Polski lat sześćdziesiątych, a następnie analizuje wybrane filmy i tematy, poruszając problematykę pamięci, zapominania i uwiarygodniania przeszłości. Praca skierowana do filmowców, kulturoznawców, historyków, studentów tych dyscyplin oraz osób zainteresowanych historią kultury PRL.

Książka  w 2014 roku otrzymała Nagrodę im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową

Spis treści

Wprowadzenie   7 

Tematyka wojenna w kinie lat 60.   27

Konteksty polityczne   62

Pamieć i zapominanie   135

Strategie uwiarygadniania   171

Przygody Franka Dolasa albo co Giuseppe robił w Warszawie   214

Zagłada Żydów i martyrologia Polakow.
O Wniebowstąpieniu Jana Rybkowskiego   233

„Twoja wojna, moja wojna, jedna wojna": filmowe obrazy polsko-radzieckiego braterstwa broni   259

Jak być kochanąSzyfry — wojna, pamieć i kino polskie lat 60.   284
 
Nota bibliograficzna   297

Filmografia   298

Bibliografia   306

Summary  323

Indeks filmów   329

Indeks nazwisk   339