Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna

Tytuł:

Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna

Redaktorzy:

Agnieszka Wiśniewska , Piotr Marecki

Wydawca:

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Wydanie:

Warszawa 2010

Liczba stron:

238

Opis

Czy u Pana Boga za piecem jest lepiej niż w Wilkowyjach? Co tak naprawdę łączy Franza Maurera z Olem? Kto komu wyjada mózg w Szamance i dlaczego warto o to zapytać? Dlaczego Tereska nie została krawcową, a papież pozostał człowiekiem? Kino polskie 1989–2009. Historia krytyczna jest próbą przyjrzenia się naszej kinematografii z perspektywy innej niż filmoznawcza. O dwudziestu najciekawszych, najbardziej znanych, ale też najchętniej pomijanych filmach powstałych w ostatnim dwudziestoleciu piszą autorzy, którzy na co dzień nie zajmują się krytyką filmową.Historia krytyczna jest propozycją syntetycznego spojrzenia na rodzimą kinematografię – tyle że spojrzenia krytycznego wobec utrwalonych rozpoznań i interpretacji. Odwracamy porządki, mieszamy ciągi, rozkładamy obraz i układamy go na nowo.

Niesamowite są już same tytuły – Papież, który pozostał człowiekiem. Inni kardynałowie po wyborze na papieża nie pozostawali ludźmi? Jedli, ale nie wydalali, bo nie było w nich żadnego zepsucia? A może stawali się nieludzcy? Ale do rzeczy. Jaki stał się Wojtyła?

Artur Żmijewski (fragment)

Spis treści

Agnieszka Wiśniewska

Wstęp. Historia krytyczna 5

Piotr Marecki

Nad rzeką, której nie ma Andrzeja Barańskiego, czyli przyliteracki status kina 11

Bożena Keff

Psy Władysława Pasikowskiego, czyli Polska jest twardzielem 25

Paweł Mościcki

Biały Krzysztofa Kieślowskiego i ideały rewolucji 35

Kuba Mikurda

Przypadek Pekosińskiego Grzegorza Królikiewicza, czyli ćwiczenia z historii 47

Zbigniew Masternak

Jańcio Wodnik Jana Jakuba Kolskiego, czyli u Pana Boga za piecem 59

Julian Kutyla

Szamanka Andrzeja Żulawskiego, czyli kto komu zjadł mózg 71

Łukasz Orbitowski

Kiler Juliusza Machulskiego, czyli dlaczego polskie kino gatunkowe nie jest gatunkowe 81

Igor Stokfiszewski

Dług Krzysztofa Krauzego, czyli etyka długu i etyka Długu 91

Jakub Majmurek

Egoiści Mariusza Trelińskiego, czyli lęk przed uwiedzeniem 101

Jarosław Pietrzak

Cześć Tereska Roberta Glińskiego, czyli defraudacja poetyki kina społecznego 115

Sebastian Duda

Quo vadis Jerzego Kawalerowicza, czyli premiera u papieża 129

Michał Sutowski

Dzień świra Marka Koterskiego, czyli to nie jest kraj dla starych inteligentów 143

Joanna Ostrowska

Pianista Romana Polańskiego, czyli Holocaust Story po polsku 157

Michał Zygmunt

Ubu król Piotra Szulkina, czyli kino reaguje na politykę 171

Krzysztof Tomasik

Kochankowie z Marony Izabelli Cywińskiej, czyli homoseksualny anachronizm 181

Kazimiera Szczuka

Plac Zbawiciela Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze, czyli kobieta jako parias 191

Artur Żmijewski

Katyń, Karole, Świadectwo, czyli praca ideologii 205

Agnieszka Wiśniewska

33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej, czyli kino 217

Eliza Szybowicz

Wojna polsko-ruska Xawerego Żuławskiego, czyli zerwanie z realizmem 229

Bożena Keff

Rewers Borysa Lankosza, czyli chłop, diabeł wice-Żyd 243

Autorzy 256

Indeks nazwisk 260

Indeks tytułów 267