Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna

Tytuł:

Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna

Redaktorzy:

Agnieszka Wiśniewska , Piotr Marecki

Wydawca:

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Wydanie:

Warszawa 2010

Liczba stron:

238

Opis

Czy u Pana Boga za piecem jest lepiej niż w Wilkowyjach? Co tak naprawdę łączy Franza Maurera z Olem? Kto komu wyjada mózg w Szamance i dlaczego warto o to zapytać? Dlaczego Tereska nie została krawcową, a papież pozostał człowiekiem? Kino polskie 1989–2009. Historia krytyczna jest próbą przyjrzenia się naszej kinematografii z perspektywy innej niż filmoznawcza. O dwudziestu najciekawszych, najbardziej znanych, ale też najchętniej pomijanych filmach powstałych w ostatnim dwudziestoleciu piszą autorzy, którzy na co dzień nie zajmują się krytyką filmową.Historia krytyczna jest propozycją syntetycznego spojrzenia na rodzimą kinematografię – tyle że spojrzenia krytycznego wobec utrwalonych rozpoznań i interpretacji. Odwracamy porządki, mieszamy ciągi, rozkładamy obraz i układamy go na nowo.

Niesamowite są już same tytuły – Papież, który pozostał człowiekiem. Inni kardynałowie po wyborze na papieża nie pozostawali ludźmi? Jedli, ale nie wydalali, bo nie było w nich żadnego zepsucia? A może stawali się nieludzcy? Ale do rzeczy. Jaki stał się Wojtyła?

Artur Żmijewski (fragment)

Spis treści

Agnieszka Wiśniewska

Wstęp. Historia krytyczna   5

Piotr Marecki

Nad rzeką, której nie ma Andrzeja Barańskiego, czyli przyliteracki status kina   11

Bożena Keff

Psy Władysława Pasikowskiego, czyli Polska jest twardzielem   25

Paweł Mościcki

Biały Krzysztofa Kieślowskiego i ideały rewolucji   35

Kuba Mikurda

Przypadek Pekosińskiego Grzegorza Królikiewicza, czyli ćwiczenia z historii   47

Zbigniew Masternak

Jańcio Wodnik Jana Jakuba Kolskiego, czyli u Pana Boga za piecem   59

Julian Kutyla

Szamanka Andrzeja Żulawskiego, czyli kto komu zjadł mózg   71

Łukasz Orbitowski

Kiler Juliusza Machulskiego, czyli dlaczego polskie kino gatunkowe nie jest gatunkowe 81

Igor Stokfiszewski

Dług Krzysztofa Krauzego, czyli etyka długu i etyka Długu   91

Jakub Majmurek

Egoiści Mariusza Trelińskiego, czyli lęk przed uwiedzeniem   101

Jarosław Pietrzak

Cześć Tereska Roberta Glińskiego, czyli defraudacja poetyki kina społecznego   115

Sebastian Duda

Quo vadis Jerzego Kawalerowicza, czyli premiera u papieża   129

Michał Sutowski

Dzień świra Marka Koterskiego, czyli to nie jest kraj dla starych inteligentów   143

Joanna Ostrowska

Pianista Romana Polańskiego, czyli Holocaust Story po polsku   157

Michał Zygmunt

Ubu król Piotra Szulkina, czyli kino reaguje na politykę   171

Krzysztof Tomasik

Kochankowie z Marony Izabelli Cywińskiej, czyli homoseksualny anachronizm   181

Kazimiera Szczuka

Plac Zbawiciela Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze, czyli kobieta jako parias   191

Artur Żmijewski

Katyń, Karole, Świadectwo, czyli praca ideologii   205

Agnieszka Wiśniewska

33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej, czyli kino   217

Eliza Szybowicz

Wojna polsko-ruska Xawerego Żuławskiego, czyli zerwanie z realizmem   229

Bożena Keff

Rewers Borysa Lankosza, czyli chłop, diabeł wice-Żyd   243

Autorzy   256

Indeks nazwisk   260

Indeks tytułów   267