Kino polskie

Tytuł:

Kino polskie

Autorzy:

Marek Haltof , przeł. Mirosław Przylipiak

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2002

Liczba stron:

402

Opis

Książka omawia i porządkuje dokonania polskiej kinematografii od jej początków do 2000 roku. O ile przedmiotem tradycyjnych podejść badawczych byli zwykle wielcy reżyserzy i wielkie filmy, o tyle w niniejszym ujęciu istotniejsze są konwencje tematyczne i stylistyczne, charakteryzujące polskie kino.

Spis treści

Podziękowania 5

Wstęp 7
 
Kino polskie okresu niemego 13

Lata trzydzieste 37

Polskie filmy — czyje sny? Kino a polityczne podłoże polskiej tożsamości narodowej po II wojnie światowej 61

Poetyka kina epoki stalinowskiej. Filmy socrealistyczne 75

Polska szkoła filmowa 93

Adaptacje, styl osobisty i kino popularne między rokiem 1965 a 1976 135

Barwy ochronne i Bez znieczulenia. Kino nieufności, okres „Solidarności" i później 181

Krajobraz po bitwie. Powrót demokracji 215

Obraz stalinizmu w kinie polskim 255

Pamięć Holocaustu i obrazy Żydów w powojennym kinie polskim 271

Polskie filmy z amerykańskim akcentem 293

Zakończenie 309 

Przypisy 313

Wybrana filmografia 353

Wybrana bibliografia 363

Indeks nazwisk 373

Indeks filmów 390