Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny

Okładka książki Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny

Tytuł:

Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny

Autorzy:

ks. Marek Lis

Wydawca:

Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu

Wydanie:

Opole 2015

Liczba stron:

125

Opis

Książka jest notatnikiem z lektury dwunastu filmów, stanowiących zaledwie część olbrzymiego dorobku Krzysztofa Zanussiego. Może stać się ona przewodnikiem pomocnym w rozpoznaniu wątków teologicznych i biblijnych, obecnych w kolejnych filmach, od dyplomowej etiudy Śmierć prowincjała (1965) aż po najnowszy - Obce ciało (2014). Są w nich dostrzegalne ważne tematy, istotne dla chrześcijan kwestie: refleksja o ludzkiej naturze i wolności jednostki, dążenie do moralnego ideału, zagadnienia ostateczne (śmierć, sens życia, Bóg). Przez filmową wypowiedź reżyser staje się przewodnikiem po uprawianej przez siebie teologii, dzieli się swoim spojrzeniem na Biblię. Krzysztof Zanussi od pół wieku - gdy w Polsce tematyka religijna rzadko bywała obecna na ekranach - niejako w imieniu teologów (kaznodziejów, katechetów, spowiedników), w ciemnych salach kin przypomina widzom, że - jak w Iluminacji - trzeba spojrzeć w górę, że życie człowieka nie spełnia się w po-goni za sukcesem. W zastępstwie teologów (i Kościoła), w świecie kinematografii wskazywał ryzyko życia przyzwoitego, wewnętrznie uczciwego oraz cenę, jaką za taki wybór płacili jego bohaterowie: Jan i Anna, Witek i Grażyna, Wiktor, Kasia i Angelo. Reżyser pokazał drogę do świętości Karola Wojtyły, Adama Chmielowskiego i Maksymiliana Kolbego - oraz bliskie doświadczeniu wielu ludzi zmagania i wątpliwości Franciszka Retmana, Augustina i doktora Berga, ich poszukiwanie prawdy, u której kresu jest Bóg, ale czy zawsze odnajdywany?


Ks. Marek Lis, profesor Uniwersytetu Opolskiego, filmoznawca, teolog filmu. Opublikował m.in.: Audio-wizualny przekład Biblii (2002), 700 filmów biblijnych (2005), Filmowe portrety pontyfikatu. Jan Paweł II w 700 odsłonach (z A. Garbiczem, 2007), Figury Chrystusa w „Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego (2007, 2013). Redaktor m.in. Ukrytej religijności kina (2002), Orędzi papieskich na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002 (2002), Światowej encyklopedii filmu religijnego (2007, z A. Garbiczem), Cinematic Transformations of the Gospel (2013), Kieślowski czyta Dekalog (z M. Leganem, 2014). Jako przedstawiciel SIGNIS, członek Jury Ekumenicznego na festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Erywaniu, Fryburgu, Warszawie.

Spis treści

Wstęp 7

Śmierć prowincjała  10

Struktura kryształu   16

Iluminacja 24

Constans 34

Z dalekiego kraju 44

Imperatyw 52

Życie za życie. Maksymilian Kolbe 62

Dotknięcie ręki 72

Brat naszego Boga 80

Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową 88

Persona non grata 98

Obce ciało 108

Zakończenie 116

Wybrana bibliografia 121

Indeks tytułów filmów i utworów scenicznych 123

Summary - Krzysztof Zanussi. A Theological Guide 125