Marginesy głównych nurtów

Tytuł:

Marginesy głównych nurtów

Autorzy:

Arkadiusz Lewicki, Roman Wróblewski

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza ATUT

Wydanie:

Wrocław 2020

Liczba stron:

328

Opis

Zamieszczone w tomie teksty poruszają tematy dotychczas nieobecne (lub rzadko obecne) w polskiej refleksji filmo- czy medioznawczej i to jest wspólnym mianownikiem. Autorzy dotykają obszarów marginalnych, nieczęsto odwiedzanych, dlatego oryginalnych i nowatorskich. Pojęcie marginesu, choć pozornie ma wydźwięk pejoratywny, zostało tu potraktowane jako wartość nadrzędna i prawdziwie istotna. Pojęcie „główne nurty” również niesie ze sobą różnorodne znaczenia, a zastosowanie liczby mnogiej jest także istotne. Mianem głównego nurtu określa się w filmoznawstwie utwory znane szerokiej publiczności, cieszące się zainteresowaniem widowni, komercyjne. I choć refleksja nad kulturą popularną wydaje się bardzo istotnym obszarem współczesnych badań medioznawczych czy kulturoznawczych, to jednak autorzy tego tomu postanowili skupić się na dziełach, które sytuują się raczej na obrzeżach niż w centrum tak rozumianej kultury audiowizualnej.

Spis treści

Wstęp   7

Alicja Waszkiewicz-Raviv

Żegnaj reklamo. Nowe przekazy filmowe w promocji organizacji

i marek osobowych – próba typologii w ujęciu funkcjonalnym   11

Patrycja Blindow

Elementy umowy licencyjnej

i relacje kin z dystrybutorami   33

Artur Majer

Uwarunkowania procesu twórczego scenarzystów jako

sieć powiązań inspiracji i komunikacji w produkcji filmowej   55

Hanna Kowalska

Ciało jako (anty)promocja konsumpcjonizmu

w perspektywie Ulricha Seidla   73

Iga Pękala

Zmysłowość tanecznej ekspresji na przykładzie

filmów Suspiria i Climax   97

Dawid Głownia

Wojna rosyjsko-japońska w europejskich

i amerykańskich filmach z epoki   115

Ewa Baszak

Finansowanie kinematografi i włoskiej na przykładzie Sardynii   159

Olga Gulińska

Współczesny ukraiński rynek filmowy   179

Dodatek

Lem na małym i dużym ekranie   189