Maria Kornatowska

Tytuł:

Maria Kornatowska

Redaktorzy:

Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski

Wydawca:

Wydawnictwo Scholar

Wydanie:

Warszawa 2020

Liczba stron:

292

Opis

Maria Kornatowska doskonale czuła ducha czasu, wychwytywała zmiany społeczne i obyczajowe, świetnie orientowała się we współczesnym życiu artystycznym, ale przede wszystkim wierzyła w kino, w jego magię i sztukę obrazu. Szukała w nim niejednoznaczności, nieoczywistości, tego, co ukryte. O niektórych filmach opowiadała, odsłaniała ich znaczenia, wychwytywała konteksty, tworzyła ich sensy, te najważniejsze (jak Federica Felliniego i Wojciecha Jerzego Hasa, jej dwóch wielkich filmowych miłości) były dla niej towarzyszami podróży w wędrówce przez kulturę, obraz i tajemnicę. Skupiamy się zaledwie na kilku tematach, motywach przewodnich jej twórczości, które jednak pozwalają pokazać wnikliwość interpretacyjną, zanurzenie w kulturze, kunszt pisarski, nie tylko krytycznofilmową osobowość. Maria Kornatowska oferowała czytelnikowi styl i nieoczywistość spojrzenia. Bezbłędnie odczytywała światy kulturowych znaczeń, także je tworzyła. Miała wszystkie te cechy, które sprawiają, że krytyk staje się autorem, kimś, kto kreuje świat tak samo jak artysta.

Kolejne tomy serii dotyczyć będą innych ważnych dla polskiej krytyki filmowej postaci, m.in. Jerzego Płażewskiego, Bolesława Michałka, Krzysztofa Teodora Toeplitza, Zygmunta Kałużyńskiego. Zamiarem redaktorów jest naszkicowanie obrazu krytyki oraz zrekonstruowanie roli, jaką niegdyś odgrywała. Być może okaże się to pomocne dla podjęcia dyskusji o specyfice, funkcji, a nawet zasadności istnienia krytyki filmowej w dzisiejszej rzeczywistości.

Spis treści

Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski

Wstęp   7

Annette Insdorf

Maria   9

Agnieszka Polanowska

Blaski i (od)cienie życia – szkic biograficzny   11

Alicja Helman

Erudycja i empatia – Fellini, czyli Marii Kornatowskiej

work in progress   42

Anna Osmólska‑Mętrak

„Buongiorno Italia, buongiorno Maria” –

czyli o włoskim kinie słów kilka   61

Małgorzata Jakubowska

Has nie był ogrodnikiem. Maria Kornatowska i filmowy świat

Wojciecha Hasa   81

Piotr Zwierzchowski

Nie tylko Wodzireje, nie tylko Amatorzy. Marii Kornatowskiej

obraz pewnej (filmowej) epoki   99

Barbara Giza

Biografia filmowca w filmach i poza filmami.

Książka Magia i pieniądze. Z Agnieszką Holland rozmawia

Maria Kornatowska jako dwuautorska

forma autobiograficzna   118

Małgorzata Radkiewicz

Eros i film w interpretacji Marii Kornatowskiej   137

Monika Talarczyk

Bez tłumika. Kornatowska a kobieca krytyka filmowa

w Polsce   159

Grażyna Stachówna

Maria Kornatowska i Wielkie Jabłko   181

Katarzyna Mąka‑Malatyńska

Professoressa w Nowym Jorku   197

Karol Jachymek

Maria Kornatowska – z miłości do miast   214

Bibliografia prac Marii Kornatowskiej   226

Indeks nazwisk   258

Noty o Autorach   267