Narracja w filmie i ruchomych obrazach

Tytuł:

Narracja w filmie i ruchomych obrazach

Autorzy:

Marek Hendrykowski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe UAM

Wydanie:

Poznań 2019

Liczba stron:

508

Opis

Synteza monograficzna dotycząca całokształtu zagadnień narracji w filmie i ruchomych obrazach. Nawiązując do wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM przed trzema laty „Semiotyki ruchomych obrazów”, autor koncentruje uwagę na podstawowej kwestii badawczej, jaką stanowią narracyjne właściwości przekazów kinematograficznych. Całość łączy w sobie teorię i praktykę komunikowania za pośrednictwem ruchomych obrazów: od czasów najdawniejszych (przełom XIX i XX wieku) do współczesności. Opracowanie zawiera obszerną wielojęzyczną bibliografię przedmiotu oraz indeks terminów.

Spis treści

Podziękowania 11

Wprowadzenie 13

O właściwościach narracji filmowej 19

Powinowactwa przez narrację 43

Rodzina sztuk narracyjnych 46

Czy istnieje film bez narracji? 50

Akcja 53

Fabuła 57

Temat 77

Wątek i motyw 81

Podstawy narracji kinematograficznej 85

Narracja a obrazowanie 92

Ujęcie 99

Scena 103

Mastershot i ujęcia cząstkowe 106

Przedstawione i nieprzedstawione 109

Plan narracji – plan świata przedstawionego 112

Forma jako treść, treść jako forma 115

Showing–telling 118

Opis a opowiadanie 121

Rama narracyjna 125

Narrator – adresat narracji 128

Retoryka narracji 137

Lekcja Lumière’ów 143

Lekcja Mélièsa 146

Lekcja Griffitha 149

Lekcja Chaplina 151

Lekcja Kammerspielu 157

Lekcja Buñuela 161

Lekcja kina dźwiękowego 165

Lekcja Wellesa 171

Lekcja neorealizmu 176

Lekcja kina autorskiego 181

Lekcja autotematyzmu 185

Narracja a montaż 190

Narracja jako trwanie i rozwój 202

Tkanka łączna 202

Ciągłość i nieciągłość 206

Spójność komunikatu 209

Powierzchnia i struktura głęboka obrazu/przekazu 218

Narracja jako kompozycja 222

Narracja a dramaturgia 231

Narracja jako komunikowanie 254

Czynność znacząca 254

Partytura doznań, myśli i przeżyć 259

Zarządzanie informacją 263

Montaż akcji równoległych 266

O narracji eliptycznej, subwersywnej i parabolicznej 270

Obiektywizacja i subiektywizacja przekazu 273

Kamerowanie, monitoring, podgląd 278

Narracja pozornie zależna 281

Komunikat a funkcja referencyjna 296

Narracja jako model świata 296

Wiarygodność vs niewiarygodność przekazu 305

Licentia narrativa 309

Esej filmowy w perspektywie narracji 312

Narracja a rodzaj 316

Narracja a gatunek 320

Narracja a mit 325

Tryby narracji 330

Modus obrazowania 330

Film dokumentalny 331

Film epicki 332

Film komediowy 334

Film dramatyczny 335

Film poetycki 338

Wielkie figury semantyczne 343

Autor (obraz autora) 346

Widz (obraz odbiorcy) 348

Narrator (podmiot obrazujący) 351

Adresat narracji 352

Czas i przestrzeń 355

Akcja i fabuła 359

Bohater, bohaterka 360

Rodzaj i gatunek 364

Rytm narracji 366

Styl 369

Kompozycja 372

Przesłanie 373

Figura jako element procesu 375

Narrator w czasoprzestrzeni 378

Czas fraktalny 383

Narracja wielopodmiotowa 398

Narracja wieloekranowa 400

Film w filmie 403

Narracja a styl 406

Narracja wobec tabu 410

Slow cinema 416

Kłopotliwe pytania 416

Poetyka narracji jako adres 419

Nowe czy odkrywane na nowo? 422

O funkcjach komunikacyjnych slow cinema 425

Cena niepopularności 427

Etyka slow cinema 428

Kilka uwag o historii narracji filmowej 432

Nowa narracja – nowe obrazowanie 444

Zakończenie 455

Bibliografia (wybór) 469

Myśli z narracją w tle 491

Indeks rzeczowy 499

Narration in film and motion pictures (Summary) 507