Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919-1945 cz.1 i cz.2

Tytuł:

Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919-1945 cz.1 i cz.2

Autorzy:

Andrzej Dębski

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza ATUT

Wydanie:

Wrocław 2019

Liczba stron:

912

Opis

Książka dzieli się na dwie części: Kina i W kinach. W pierwszej opisano rozwój kin wrocławskich w latach 1919–1945, w drugiej – ich ofertę programową i preferencje filmowe wrocławskiej publiczności. 

Dzięki temu nie tylko przybliżono lokalną kulturę filmową, ale i te aspekty kina w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy, które rzadko są dostrzegane w badaniach filmoznawczych. Tytułowe: „nowoczesność”, „rozrywka” i „propaganda” kierują uwagę na pola zagadnień istotnych dla kina w tym okresie.


Spis treści

Cz. I

Wykaz akronimów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

PROLOG:

KILKA SŁÓW O WROCŁAWIU W LATACH 1919-1945 . . . . . . . . . . . . . . 23

KINA W LATACH 1919–1925

Powojenny boom i okres stabilizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Kronika: otwarcia, modernizacje, zamknięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Rok 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Rok 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Rok 1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Rok 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Rok 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Rok 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Rok 1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Statystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Właściciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

KINA W LATACH 1926–1932

„Inflacja miejsc” i czasy kryzysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Kronika: otwarcia, modernizacje, zamknięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Rok 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Rok 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Rok 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Rok 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Rok 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Rok 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Rok 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Statystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Właściciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

KINA W LATACH 1933–1945

Pod rządami narodowych socjalistów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Kronika: otwarcia, modernizacje, zamknięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Rok 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Rok 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Rok 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Rok 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Rok 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Rok 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Rok 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Okres wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Statystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Właściciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

REFLEKSJE KOŃCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

LISTA KIN FUNKCJONUJĄCYCH W LATACH 1919–1945 . . . . . . . . . . . 331

Cz. II

PROGRAMY KIN

W OKRESIE WEIMARSKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Od Caligariego do Hitlera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ankiety „Film-Kuriera” na najpopularniejsze filmy . . . . . . . . . . . . 27

Sezon 1926/1927: okres filmu niemego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Rankingi najpopularniejszych filmów:

 „przepis na sukces” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Rankingi najpopularniejszych filmów:

osobliwości recepcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Program dwuszlagierowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Sezony 1929/1930 i 1930/1931: przełom dźwiękowy . . . . . . . . . . . 84

Przełom dźwiękowy w Niemczech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Przejście na filmy dźwiękowe we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . 101

Rankingi najpopularniejszych filmów niemych:

„przepis na sukces”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Rankingi najpopularniejszych filmów niemych:

osobliwości recepcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Rankingi najpopularniejszych filmów

dźwiękowych: „przepis na sukces” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Rankingi najpopularniejszych

filmów dźwiękowych: osobliwości recepcji . . . . . . . . . . . . . 176

Projekcje filmów obcojęzycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Odejście od filmów niemych

i programu dwuszlagierowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Wrocławskie kluby filmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

PROGRAMY KIN W OKRESIE

TRZECIEJ RZESZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

„Całkiem normalne” kino rozrywkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Dane o popularności filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Rok 1938: przed wybuchem wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Rankingi najpopularniejszych filmów:

„przepis na sukces”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Nie tylko szlagiery:

oferta programowa kin i jej osobliwości . . . . . . . . . . . . . . . 296

Komplementarność seansów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Okres wojny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Popularność kronik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Popularność filmów fabularnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

REFLEKSJE KOŃCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

LISTY NAJPOPULARNIEJSZYCH

FILMÓW WE WROCŁAWIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

LISTY NAJPOPULARNIEJSZYCH

FILMÓW W NIEMCZECH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

EPILOG:

PO ZAKOŃCZENIU WOJNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Spis źródeł ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

Indeks filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

PLANY I ZDJĘCIA KIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345