Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda

Tytuł:

Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda

Redaktorzy:

Anda Rottenberg

Wydawca:

Muzeum Śląskie

Wydanie:

Katowice 2018

Liczba stron:

396

Opis

Publikacja towarzysząca wystawie „Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda”, prezentowanej w Muzeum Śląskim od 23 czerwca do 30 września 2018. Tematyka ekspozycji nawiązuje do kluczowego dla każdego człowieka czasu dojrzewania, ukazując go na tle decydujących czynników zewnętrznych. Jak bardzo traumatyczne wydarzenia związane ze światowym konfliktem zbrojnym, w czasie którego dokonano masakry na niespotykaną dotąd skalę, wpłynęły na kształtowanie się osobowości dorastających wówczas ludzi? Nadzwyczaj mocno. Jeśli dodamy do tego artystyczne zacięcie tychże młodych ludzi, otrzymamy sztukę bardzo charakterystyczną w swej wymowie. Nie tylko naznaczoną bardzo osobiście, ale i niosącą niewymowne przesłanie kolejnym pokoleniom.
Publikacja nie tylko prezentuje i omawia poszczególne dzieła i wytwory trójki artystów pokolenia naznaczonego II wojną światową: rzeźbiarki Aliny Szapocznikow (1926–1973), malarza Andrzeja Wróblewskiego (1927–1957) oraz reżysera Andrzeja Wajdy (1926–2016), lecz także stanowi doskonały komentarz, podsuwa ważne, ale i niewygodne pytania, zmusza do refleksji nad specyficznym śladem, jaki każde traumatyczne doświadczeniepozostawia w sposób niezatarty w psychice młodego człowieka, nad problematyką wpływu tego, co zewnętrzne i obejmujące społeczność na szeroką skalę, na bardzo indywidualny świat wewnętrzny jednostki, wreszcie prowadzi czytelnika do refleksji nad własnym czasem dojrzewania. Wszystko w atmosferze dzieł wyjątkowych, sztuki bardzo znanych i wysoko cenionych, wielokrotnie nagradzanych artystów.
Czytelnik odnajdzie w publikacji reprodukcje nie tylko dzieł dostępnych w największych galeriach muzealnych, ale także obrazów czy rzeźb pochodzących ze zbiorów prywatnych, niedostępnych na ekspozycjach. Lekturę wzbogacają szkice i zdjęcia filmowe czy prywatne fotografie artystów.
Publikacja zawiera także kalendarium życia i twórczości każdego z artystów.