Pokazać niewidzialne film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu i języka mediów

Tytuł:

Pokazać niewidzialne film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu i języka mediów

Autorzy:

Grzegorz Łęcicki, Magdalena Butkiewicz, Piotr Drzewiecki, Dagmara Jaszewska

Wydawca:

Wydawnictwo UKSW

Wydanie:

Warszawa 2019

Liczba stron:

162

Opis

Kino jako dzieło artystyczne, a zarazem przekaz medialny, zrewolucjonizowało nie tylko sferę rozrywki, sztuki, przemysłu, ale również zmieniło sposób poznawania i postrzegania świata. Znacząco przyczyniło się do przewagi współczesnej cywilizacji wizualnej nad kulturą werbalną. Rozwój i cyfryzacja techniki filmowej stworzyły nowe możliwości artystycznego wyrazu, co utwierdziło pozycję kina jako medium wyjątkowo atrakcyjnego, popularnego i lubianego. (...) Stosunek Kościoła do filmu i kina ulegał swoistej ewolucji. (...) Na powstanie i popularność kina jako medium wizualnego Kościół zareagował początkowo zdecydowaną obroną tradycyjnego modelu kultury, w którym fundamentem i konstytutywną wartością było słowo; logosfera i werbalizacja stanowiły przecież od starożytności aż do początku XX w. podstawowy nośnik idei, treści, poglądów. Z umiejętnością czytania i pisania, zakładaniem szkół i bibliotek, sztuką oratorską i kaznodziejską, nauczaniem pojmowanym jako analiza tekstu oraz tworzeniem rozmaitych dzieł literackich łączył się proces kształcenia i formowania elit społecznych, duchownych oraz świeckich. Powstanie kina niewątpliwie zachwiało dotychczasową kulturą słowa i zapoczątkowało nową erę w dziejach ludzkiej cywilizacji, tj. erę dominacji obrazu.

Spis treści

Wstęp   7

Grzegorz Łęcicki

Film religijny jako fenomen kulturowy, dzieło artystyczne oraz przekaz medialny   9

Magdalena Butkiewicz

Film antyreligijny – propaganda antykościelna i antyklerykalna w kinie XXI w.   93

Dagmara Jaszewska

Komunikowanie wiary a język filmu – spojrzenie medioi kulturoznawcze   115

Piotr Drzewiecki

Wizerunek księdza proboszcza w serialu Ranczo   143

ks. Dariusz Kurzydło

Czy współczesny film religijny odpowiada na potrzeby rozwojowe

adolescentów?   155