Polska szkoła animacji

Tytuł:

Polska szkoła animacji

Autorzy:

Paweł Sitkiewicz

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2011

Liczba stron:

320

Opis

Film animowany zawsze był polską specjalnością. W niektórych dekadach uchodził za towar eksportowy polskiej kultury, a nawet zaszyfrowany komunikat zza "żelaznej kurtyny". Wygrywał zagraniczne festiwale, lecz jednocześnie grał na nerwach cenzurze i dezorientował recenzentów. Nawet widzowie byli podzieleni. Jedni szli do kina tylko na krótki dodatek, drudzy - nie mogli zrozumieć, dlaczego polskie animacje nie mają nic wspólnego z wesołą kreskówką dla dzieci.
Książka ta pokazuje, jak kształtowała się tradycja polskiej szkoły animacji w kontekście politycznych przemian oraz na tle kultury kilku epok - od dwudziestolecia międzywojennego po czasy dzisiejsze. Przedstawia ją z punktu widzenia publiczności, zagranicznej i rodzimej krytyki, środowiska artystycznego, władzy i cenzury. Podpowiada, jak odczytywać filmy animowane z okresu PRL-u. Szuka też odpowiedzi na pytanie o przyczynę ich sukcesów.   

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział 1 To jest z Polski! Szkota animacji w teorii 8

Była czy nie była? 9

Szkota artystyczna i kinematografia narodowa 12

Szkota czy autorzy? 18

Fakty i mity 19


Rozdział 2 Szkota, której nie było. O polską animację przed rokiem 1939 22

Gorączka filmowa 23

O polski film animowany 25

Kino, którego nie było 31

W cieniu Disneya: film rysunkowy 33

Ze sceny na ekran: film lalkowy 42

Przedwojenne korzenie polskiej szkoty animacji 50


Rozdział 3 Zmiana warty. Geneza polskiej szkoty animacji 54

Nihil novi 55

O nowe jutro 59

W stronę szkoty 65

Zmiana warty 69

Filmowe manifesty 73

Renesans 80


Rozdział 4 Nowe narodziny. Polska szkoła na tle epoki narodowych szkół animacji 84

Kino eksperymentalne jako kino narodowe 86

Renesans animacji lalkowej 92

Ograniczona animacja i wyzwolona wyobraźnia 105

Drugie pokolenie awangardy 114

Odwilż, ochłodzenie i inne zjawiska polityczne 118


Rozdział 5 W labiryncie PRL-u. Polska szkota animacji lat sześćdziesiątych 130

Kino malej destabilizacji 131

Przyczernione lustro PRL-u 134

Animacja - polityka - cenzura 151

Szkoła filozoficzna 166


Rozdział 6 Artystyczna kontrabanda. Polska szkota animacji na tle innych sztuk 174

W kręgu Akademii 175

Polska szkota grafiki 184

Graficzny symbolizm i powrót do Źródeł 194

Na antypodach Disneylandu 199


Rozdział 7 Straszne bajki. Szkota w ogniu krytyki i zmierzch epoki 206

Szkota w ogniu krytyki 207

Powstrzymana awangarda 212

Albo szkota, albo telewizja 214

Rewolucja za rewolucją 223

Egzamin z filozofii 231


Rozdział 8 Nasza klasa. Polska szkoła animacji jako tradycja artystyczna 240

Refleksy i pierwiastki 241

Budowanie na gruzach 250

Polska szkoła 2.0 258


Od autora 265


Przypisy 267


Wybrana bibliografia 289


Indeks osób 299


Kolor w polskiej szkole animacji 305

Polecane książki