Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu.

Tytuł:

Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu.

Redaktorzy:

Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło

Wydawca:

Wydawnictwo Universitas

Wydanie:

Warszawa 2019

Liczba stron:

496

Opis

Twórczość Tadeusza Lubelskiego ‒ głównego architekta historiografii kina polskiego ‒ stała się spoiwem zbioru esejów i artykułów dedykowanych krakowskiemu historykowi kina z okazji Jego 70. urodzin. Zgromadzone prace ‒ podobnie jak kręgi rozchodzące się na wodzie ‒ oscylują wokół tematów podejmowanych przez Jubilata, jednocześnie je rozwijając i reinterpretując.

Ta twórcza kontynuacja zaowocowała ponownym odczytaniem filmów Tadeusza Konwickiego oraz Andrzeja Wajdy, a przede wszystkim ‒ wskazaniem kryjących się w dziełach kina polskiego różnorodnych, często niełatwych do pogodzenia narracji historycznych.

Idąc tym tropem, Autorzy szukają głosów komplikujących dominującą opowieść, omawiając przykładowo lokalną górnośląską geografię filmową, gatunkową kontrkulturowość, polifoniczność kina z epoki Solidarności czy kolejne odsłony „historii nie-byłej”. Wspomniana wielowariantowość zawsze znajduje jednak co najmniej jeden punkt wspólny – odwołanie do refleksji na temat kina polskiego pióra Profesora Tadeusza Lubelskiego.

Spis treści

WSTĘP
Sebastian Jagielski, „Westerny” Tadeusza Lubelskiego
 
I. PRZYPADKI KINOFILA
 • Portrety rodzinne
 • Jerzy Pilch, Kompletne roczniki
 • Agnieszka Holland, Pokolenie
 • Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Tę książkę chcę mieć dla siebie
 • Krzysztof Zanussi, Przewaga krytyki
 • Marcin Koszałka, Jeden z nas
 • Andrzej Werner, Dwaj przyjaciele z boiska
 • Krzysztof Gierat, Laudacje Profesora Lubelskiego 
II. POCHWAŁA KINA
 • Rankingi i inne przyjemności 
 • Anna Szczepańska, Pan Tadeusz. Paryski portret kinomana z Krakowa
 • Tadeusz Sobolewski, Przygoda kina
 • Jadwiga Hučková, Podziemne salony. Profesorowie z Gołębiej i okolic w Alma Radio
 • Bożena Janicka, Tadeusz Lubelski – i „Ostatni, co tak poloneza wodził”
 • Redakcja „Kwartalnika Filmowego”, Oczko
III. POWROTY KONWICKIEGO 
 • Agnieszka Morstin, Znaczenie powrotu. O pokrewieństwie Salta Tadeusza Konwickiego i Pokłosia Władysława Pasikowskiego 
 • Marcin Maron, Przestrzenie i barwy pamięci. Rola obrazu i stylistyka zdjęć w filmie Jak daleko stąd, jak blisko 
 • Przemysław Kaniecki, Co jest na Księżycu? Witaj, Ziemio – niebyły nowofalowy film o kosmonautyce 
 
IV. WAJDA TRANSNARODOWY 
 • Paul Coates, Wajda i inni 
 • Tadeusz Szczepański, Portret wyobrażony: hommage Alaina Resnais dla Andrzeja Wajdy 
 • Joanna Wojnicka, Wajda/Camus – dwa spojrzenia na Dostojewskiego 
 
V. HISTORIE KINA POLSKIEGO 
 • Iwona Kurz, „Zależy, jak się patrzy”. Trzy Polski sezonu Solidarności 
 • Andrzej Gwóźdź, O górnośląskiej geografii filmowej 
 • Piotr Zwierzchowski, „Zbyt wiele prawd”. Trąd Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego 
 • Sebastian Jagielski, Melodramat, trauma i okrutny optymizm w Jak być kochaną Wojciecha Jerzego Hasa 
 • Marek Hendrykowski, Filmowe przyjaźnie Munka 
 • Mariola Dopartowa, „Kiedy ostatni raz byłem młody”. Jazz i jazzowanie w kulturze polskiej połowy lat pięćdziesiątych 
 • Łukasz A. Plesnar, Polskie filmy fabularne w języku jidysz 
 
VI. KINO POLSKIE WOBEC METAFIZYKI 
 • Grażyna Stachówna, Jańcio Wodnik – trzy figury chrystusowe i jeden diabelski ogonek 
 • Piotr Marecki, „Dzieciusiu kochany”. O Braciszku Andrzeja Barańskiego
 • Waldemar Frąc, Trzeci wymiar miłości. Pociąg Jerzego Kawalerowicza 
 • Krzysztof Loska, Lem według Braci Quay 
 • Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Magiczny retro horror po polsku. Stefan Grabiński oczami Zygmunta Lecha 
VII. HISTORIA NIEBYŁA 
 • Leszek Kolankiewicz, Sous le ciel de Paris 
 • Krzysztof Kornacki, Baza ludzi umarłych. Kolejne podejście 
 • Piotr Śmiałowski, „Trzeba by tego Jana jakoś podkręcić” 
 
Bibliografia prac naukowych profesora Tadeusza Lubelskiego (w opracowaniu Bartosza Tesarza) 
Spis rozpraw doktorskich napisanych pod kierunkiem profesora Tadeusza Lubelskiego 
Noty o Autorach 
Spis zdjęć 
Indeks nazwisk