Rozmawiamy we wszystkich kierunkach

Tytuł:

Rozmawiamy we wszystkich kierunkach

Redaktorzy:

Mariusz Koryciński, Karolina Mendak, Kamila Sokołowska

Wydawca:

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian

Wydanie:

Kraków 2018

Liczba stron:

320

Opis

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian przedstawia „Rozmawiamy we wszystkich kierunkach” pod redakcją Mariusza Korycińskiego, Karoliny Mendak i Kamili Sokołowskiej – zbiór wywiadów z dziennikarzami, reżyserami, pisarzami, producentami i naukowcami. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w rozmowach są: literatura, kino, historia i przeobrażenia współczesnego społeczeństwa.

Tom podzielono na trzy działy, każdy z nich zaś na sekcje dotyczące m.in. twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, Europy Wschodniej i Rosji, oblicz współczesności oraz kultury popularnej i edukacji. Osobny rozdział stanowi zestawienie paneli dyskusyjnych O poprawie polskiego kina oraz XVIII-wieczni mistycy żydowscy

Każdą część poprzedzono krótkim wprowadzeniem, przybliżającym najistotniejsze wątki prezentowanych rozmów, ogłaszanych pierwotnie na łamach popularnych polskich periodyków literackich i kulturalnych. Książka, wzbogacona o dwie wcześniej niepublikowane rozmowy, inauguruje serię „Ze Schodami” Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian. Czytelniku – daj się porwać tym rozmowom we wszystkich kierunkach!