Ryszard Bolesławski jego twórczość i jego czasy

Tytuł:

Ryszard Bolesławski jego twórczość i jego czasy

Redaktorzy:

Barbara Osterloff

Wydawca:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wydanie:

Warszawa 2018

Liczba stron:

622

Opis

Książka Ryszard Bolesławski. Jego twórczość i jego czasy to przedsięwzięcie bardzo ambitne. Autorom nie chodzi tylko o przypomnienie o wybitnym twórcy pierwszej połowy XX wieku. Ich zamiarem jest chyba przede wszystkim otwarcie nowych perspektyw badawczych, zainspirowanie kolejnych historyków teatru, filmu i literatury do prac nad spuścizną Bolesławskiego. Dodajmy: spuścizną międzynarodową, bo przecież bohater książki zaznaczył swoją obecność co najmniej w kulturze polskiej, rosyjskiej i amerykańskiej. Dlatego – co warto podkreślić – wszystkie teksty mają dwie wersje językowe: polską i angielską. Tak więc Bolesławski powrócił.

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. IBL PAN