Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Tytuł:

Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Autorzy:

Monika Maszewska-Łupiniak

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie:

Kraków 2009

Liczba stron:

248

Opis

Książka Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza jest znakomitym, kompetentnym przewodnikiem po twórczości filmowej wybitnego, choć wciąż nie w pełni rozpoznanego i docenionego polskiego twórcy filmowego. Przedstawia Różewicza jako twórcę dysponującego własną, odrębną stylistyką, rozwijaną z filmu na film, a zarazem osobistym, odrębnym widzeniem świata.

Praca stanowi przykład oryginalnego potraktowania formuły “książki o autorze filmowym". Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza nie jest – ściśle rzecz ujmując – monografią. Nie wszystkie filmy zostały potraktowane z równą uwagą, pominięta została twórczość teatralna i telewizyjna reżysera, brak też całościowego ujęcia biograficznego. Autorka wybrała inną drogę: wyszła od skrótowego “ujęcia całości”, od owej “przyjętej wiedzy” o twórczości filmowej Różewicza (to część I książki), następnie poddała bardzo dokładnej i precyzyjnej analizie siedem jego najbardziej reprezentatywnych filmów (to część II, popisowa), po czym wnioski z tych analiz zawarła w części III, zatytułowanej “Trzecia rzeczywistość" Stanisława Różewicza, która jest syntetycznym podsumowaniem analiz. W ten logiczny i konsekwentny sposób został tu skonstruowany nowy wizerunek twórczości filmowca; tym samym książka Moniki Maszewskiej-Łupiniak stała się wartościową propozycją metodologiczną, godną polecenia każdemu filmoznawcy.

Z recenzji wydawniczej prof. Tadeusza Lubelskiego

Spis treści

Wstęp   7

CZĘŚĆ I. Własny ton, własny świat. Twórczość filmowa Stanisława Różewicza   11


CZĘŚĆ II. Styl i poetyka, czyli rozważania o „narracyjności"   37

Rozdział 1. Trzy kobiety — powojenne retrospekcje   47

Rozdział 2. Świadectwo urodzenia — okupacyjna przestrzeń i czas   69

Rozdział 3. Samotność we dwoje — ukryte struktury rzeczywistości   93

Rozdział 4. Drzwi w murze — teatralizacja życia   115

Rozdział 5. Opadły liście z drzew — pamięć—narracja—historia   131

Rozdział 6. Ryś — poetyka fałszywego sacrum   155

Rozdział 7. Kobieta w kapeluszu — (re)konstrukcje tożsamości   183


CZĘŚĆ III. „Trzecia rzeczywistość" Stanisława Różewicza   209


Filmografia   231

Bibliografia   243