Smosarska

Tytuł:

Smosarska

Autorzy:

Małgorzata Hendrykowska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2007

Liczba stron:

309

Opis

Książka stanowi efekt wieloletnich studiów badawczych nad życiem i legendą największej gwiazdy polskiego kina okresu międzywojennego - Jadwigi Smosarskiej (1898-1971), znanej z filmów Księżna Łowicka, Czy Lucyna to dziewczyna, Dwie Joasie, Jadzia, Barbara Radziwiłłówna, Skłamałam, Prokurator Alicja Horn. Autorka dotarła do nieznanych dotąd materiałów, w tym do rodzinnego archiwum Smosarskiej, zgromadziła także niezwykle cenną i obfitą ikonografię. Wiele miejsca poświęca socjokulturowemu fenomenowi popularności aktorki, rekonstruując elementy mitu, jaki stworzyła, oraz kontekst kultury, z jakiego mit Smosarskiej wziął po I wojnie światowej swój początek. Przybliżyła mało znany emigracyjny okres życia aktorki, wraz z jej trudnymi kilkakrotnymi powrotami do kraju w latach powojennych. Czytelnik zainteresowany sylwetką Jadwigi Smosarskiej znajdzie na końcu książki pierwszą kompletną filmografię aktorki oraz zestawienie jej ról teatralnych.

Spis treści

Zamiast wstępu

 • Rozdział pierwszy
  Początek
 • Rozdział drugi
  "Dźwięczne struny harfy ojczystej"
 • Rozdział trzeci
  "Nieustająca królowa polskich serc"
 • Rozdział czwarty
  "Przeklęty konkurent teatru - kino"
 • Rozdział piąty
  Gwiazda musi śpiewać
 • Rozdział szósty
  W kostiumie
 • Rozdział siódmy
  Kilka odsłon prywatności
 • Rozdział ósmy
  Na obczyźnie
 • Rozdział dziewiąty
  Po wojnie
 • Rozdział dziesiąty
  Podróże i powroty

Kalendarium życia i twórczości Jadwigi Smosarskiej

Role filmowe Jadwigi Smosarskiej

Role teatralne Jadwigi Smosarskiej

Bibliografia

Indeks nazwisk

Spis ilustracji