Sztuka filmowa

Tytuł:

Sztuka filmowa

Redaktorzy:

Seweryn Kuśmierczyk

Autorzy:

Jerzy Wójcik

Wydawca:

PWSFTviT i CANONIA

Wydanie:

2017

Liczba stron:

207

Opis

Książka Sztuka filmowa zawiera przygotowany na podstawie nagrań zapis cyklu 21 wykładów prowadzonych przez Jerzgo Wójcika na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jerzy Wójcik, odwołując się do przykładów wybitnych dzieł z kina polskiego i światowego, mówi m.in. o podstawowych elementach języka filmu, przedstawiając ich własne, pogłębione rozumienie. Omawia rolę formy i treści w obrazie filmowym oraz znaczenie ich jedności. Mówi o obecności czasu i przestrzeni odwołując się do wiedzy z zakresu antropologii kultury. Zgłębia tajemnice kompozycji dzieła filmowego oraz zagadnienia inscenizacji i przedstawiania postaci filmowej w ruchomym obrazie. Prezentuje i tłumaczy rolę światła, koloru, rytmu, dźwięku i montażu w utworze filmowym. 

Wszystkie elementy współtworzące dzieło filmowe są prezentowane - co nadaje zawartym w książce wykładom niepowtarzalność i wyjątkową wartość - przez doświadczenie twórcy obrazu filmowego. Problematyka poruszana w książce jest omawiana z głęboką wiedzą  i wielką wrażliwością wizualną.