APF Obrazy Wojciecha Jerzego Hasa

Obrazy Wojciecha Jerzego Hasa

Zajęcia APF Obrazy Wojciecha  Jerzego Hasa to kurs poświęcony związkom filmu i sztuk plastycznych. W programie są wszystkie filmy fabularne Wojciecha Jerzego Hasa ułożone w porządku chronologicznym – od Pętli z 1957 roku do Niezwykłej podróży Baltazara Kobera z roku 1988. Reżyser zrobił ich 14. Kurs składa się z projekcji filmów oraz wykładów o twórczości Hasa i jego inspiracjach plastycznych, a także o kinie polskim i historii sztuki.

Wojciech Jerzy Has, podobnie jak Wajda, był artystą plastykiem z pierwszego wykształcenia, studiował grafikę i malarstwo. „Gdyby Wojciech Has został malarzem, byłby zapewne nadrealistą. Odrysowywałby stare przedmioty z całym ich realnym uposażeniem i zderzałby je w nieoczekiwanych układach" - pisał o nim Aleksander Jackiewicz. Henryk Kluba, wspominając Hasa, użył określenia, że to reżyser, który pracując na planie „postanawiał kadry”, każdy traktując jak obraz malarski.

Podstawową lekturą jest książka Iwony Grodź Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa. Autorka tak pisała we wstępie do swojej książki:  „Wielkie filmy rodzą się z obrazów – twierdził Artur Sandauer. W wypadku Hasa z obrazów powstałych zarówno w wyniku lektury adaptowanych powieści, jak i z plastycznych wyobrażeń utrwalonych – mniej lub bardziej świadomie – w pamięci estetycznej reżysera. Malarskość dzieła filmowego to rozpoznawalne w nim inspiracje sztukami pięknymi.”

Iwona Grodź zauważa w filmach Hasa pokrewieństwa ze sztuką barokową, romantyczną, modernistyczną, ekspresjonistyczną i surrealistyczną.

Materiałem uzupełniającym będzie „Historia kina polskiego” Tadeusza Lubelskiego, wykład wideo, który pozwoli studentom poznać historię kina polskiego w dużym skrócie i umiejscowić twórczość Hasa na szerszym tle.

Wykłady, które odbyły się w ramach kursu:

PĘTLA - wykład wideo redaktora Jerzego Armaty

POŻEGNANIA - wykład dr hab. Małgorzaty Jakubowskiej

WSPÓLNY POKÓJ - wykład dr Joanny Preizner

ROZSTANIE - wykład dr Pauliny Kwiatkowskiej

ZŁOTO - wykład mgr Natalii Chojny

JAK BYĆ KOCHANĄ - wykład dr Joanna Ostrowska

RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE - wykład dr hab. Małgorzaty Jakubowskiej

SZYFRY - wykład dr hab. Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej

LALKA - wykład dr Justyny Jaworskiej

SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ - wykład prof. Tadeusza Miczki

NIECIEKAWA HISTORIA - wykład dr Matyldy Szewczyk

PISMAK - wykład red. Andrzeja Bukowieckiego

OSOBISTY PAMIĘTNIK GRZESZNIKA PRZEZ NIEGO SAMEGO SPISANY - wykład dr Marcin Maron

NIEZWYKŁA PODRÓŻ BALTAZARA KOBERA - wykład dr Iwony Grodź

Spotkanie z Jadwigą Has prowadzi Natalia Chojna

 • Pętla, reż. reż. Wojciech Jerzy Has

  1957 r. 96 min
 • Pożegnania, reż. reż. Wojciech Jerzy Has

  1958 r. 97 min
 • Rozstanie, reż. reż. Wojciech Jerzy Has

  1960 r. 72 min
 • Złoto, reż. reż. Wojciech Jerzy Has

  1961 r. 91 min
 • Szyfry, reż. reż. Wojciech Jerzy Has

  1966 r. 80 min
 • Lalka, reż. reż. Wojciech Jerzy Has

  1968 r. 80 min
 • Pismak, reż. reż. Wojciech Jerzy Has

  1984 r. 113 min

Wybrane artykuły

Wykładowcy