prof. Marek Hendrykowski

Historyk i teoretyk filmu; medioznawca. Badacz dziejów kina i sztuki filmowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej, profesor zwyczajny w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2000 roku wraz z żoną Małgorzatą Hendrykowską, podczas poszukiwania we francuskim archiwum filmowym Bois d'Arcy filmu Odrodzona Polska (1924), natrafili na trwającą 8 minut kopię filmu, który zidentyfikowali jako Pruską kulturę z 1908 roku – najstarszy zachowany do dzisiaj polski film fabularny.

Od 2003 roku redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma „Images”.

 

Wybrane publikacje:

 

 • Słowo w filmie (Warszawa 1982).
 • Autor jako problem poetyki filmu (Poznań 1988).
 • Historia filmowego Oscara (1988).
 • Słownik terminów filmowych (Poznań 1995).
 • Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896-1996 (Poznań 1996) – wspólnie z prof. Małgorzatą Hendrykowską.
 • Sztuka krótkiego metrażu / The Art of the Short Film (Poznań 1998).
 • Leksykon gatunków filmowych (Poznań–Wrocław 2001).
 • Metafory Internetu (Poznań 2005).

 

Redaktor tomów zbiorowych:

 • Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym (Poznań 1982).
 • Autor w filmie. Z dziejów ewolucji form artystycznych (Poznań 1991).
 • Słownik terminów filmowych (Poznań 1994).
 • Szkice z poetyki filmu (Poznań 1995).
 • Poloniści o filmie (Poznań 1997).
 • Debiuty polskiego kina (Poznań 1997).
 • Język ruchomych obrazów (Poznań 1999).
 • Przemoc na ekranie (Poznań 2001) – wspólnie z Małgorzatą Hendrykowską.
 • Stanisław Różewicz (Poznań 2004).
 • Polanski’s „Knife in the Water″, (Poznań 2005) – fragment książki.
 • „Rejs″ (2005).
 • Marcel Łoziński (Warszawa 2006).
 • Wojciech Wiszniewski (Poznań 2006).
 • Andrzej Munk (2007).
 • „Popiół i diament″ (Poznań 2008) / Wajda’s „Ashes and Diamonds″ (Poznań 2009).
 • „Nóż w wodzie″ (Poznań 2005, fragment książki).
 • „Eroica″ (Poznań 2011).
 • „Kanal″ (Poznań 2007) – wspólnie z Donem Fredericksenem.
 • „Wajda’s Kanal″ (Poznań 2007) – wspólnie z Donem Fredericksenem.
 • Komeda (Poznań 2009).
 • Andrzej Munk (Poznań 2011) – monografia w języku angielskim.
 • Munk’s „Eroica″ (Poznań 2011).
 • Film i moda (Poznań 2011).
 • Morgenstern (Poznań 2012).
 • „Do widzenia do jutra″ (Poznań 2012).

W przygotowaniu:

 • Współczesna adaptacja filmowa.


Artykuły


„Kanał”

Marek Hendrykowski

[w:] 50 lat Polskiej Szkoły Filmowej (DVD), Warszawa 2008

Więcej

Ksiązki


Eroica

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Warszawa 2011

Więcej

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Kawalerowicz, Leopold Kozłowski i Franciszek Pieczka, O FILMIE "AUSTERIA"...
 • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły