Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych

Tytuł:

Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych

Redaktorzy:

Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Katarzyna Mąka - Malatyńska

Wydawca:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami.

Wydanie:

Warszawa, 2020

Liczba stron:

374

Opis

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Barbary Gizy, prof. Piotra Zwierzchowskiego i prof. Katarzyny Mąki – Malatyńskiej, poświęcona roli archiwum we współczesnych badaniach filmoznawczych. Teksty zamieszczone w książce powstały po konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w FINA w 2017 roku.

Zainteresowaniem badawczy, artystów i miłośników kina cieszą się obecnie nie tylko zbiory, lecz także zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych, zinstytucjonalizowanych archiwów, które szerzej otwarły swe podwoje, umożliwiając dostęp do dokumentów pisanych – świadectw kultury filmowej i filmów. Teksty zamieszczone w niniejszym tomie stanowią rodzaj przewodnika po filmowych archiwach, pozwalają zorientować się w formach i metodach ich przepracowywania i uniknąć wrażenia entropii w nieustannie przyrastających zbiorach.

Spis treści

Od redaktorów   7

Piotr Zwierzchowski Archiwa w badaniach nad kinem PRL-u - perspektywa metodologiczno-warsztatowa   11

Krzysztof Kornacki Archiwum Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów (OPRF) w Gdańsku i jego potencjał badawczy   51

Mariusz Guzek Regionalne archiwa państwowe jako źródła (nie tylko regionalnej) historii filmu   80

Karol Jachymek Po co nam archiwa?   96

Barbara Giza, Adam Wyżyński Niezrealizowane scenariusze w zbiorach FINA jako nowe źródło wiedzy o kulturze PRL-u   110

Andrzej Dębski „Aryzacja” kin wrocławskich w okresie narodowego socjalizmu   129

Natalia Chojna Losy powstańczych kronik   150

Konrad Klejsa, Waldemar Ludwisiak Marian Wimmer i niedopowiedziane początki Szkoły Filmowej w Łodzi   177

Pamięci Aliny Madej, Emil Sowiński Archiwa w badaniach nad cenzurą w filmie krótkometrażowym. Przypadek twórczości Wojciecha Wiszniewskiego (na podstawie materiałów archiwalnych z Wytwórni Filmów Oświatowych)   235

Krzysztof Jajko Film po fajrancie. Organizacja i działalność kin związkowych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych   259

Katarzyna Wajda Czy będziemy wiedzieli, co zobaczyliśmy? Kilka uwag o wykorzystaniu materiałów archiwalnych we współczesnym polskim dokumencie (perspektywa archiwum)   284

Paulina Kwiatkowska Archiwum filmowe jako przestrzeń kinofilska   302

Mirosław Filiciak Archiwa publiczne i przemiany filmu. Obiekty algorytmiczne jako dziedzictwo   321

Paulina Haratyk Kapsuła czy wehikuł czasu? Archiwum home movies   331


Indeks nazwisk   347

Indeks filmów   358

Noty o Autorach   369