Historia filmu polskiego, Tom II: 1930-1939

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom II: 1930-1939

Autorzy:

Barbara Armatys , Leszek Armatys , Wiesław Stradomski

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1988

Liczba stron:

404

Spis treści

SPIS TREŚCI

Tom II 1930-1939

Przedmowa   9

Część pierwsza 
DRUGI ODDECH POLSKIEGO KINA - Wiesław Stradomski


I Uwarunkowania ekonomiczne  13
Sytuacja kin. Ekwilibrystyka produkcyjna. Producenci i wytwórnie. Naczelna Rada Filmowa.    

II Realizatorzy filmów  25
Reżyserzy, operatorzy i kompozytorzy. Aktorzy i „gwiazdy ekranu". Scenarzyści i scenariusze.

III Państwo wobec kinematografii  38
Centralne Biuro Filmowe. Ustawa filmowa. Badanie filmów. Film polski na świecie.      

IV Kino a społeczeństwo   51
Publiczność kinowa. Młodzi i kino. Kościół i film.            

V U źródeł polskiej kultury filmowej  59
Kluby i popularyzacja sztuki filmowej. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego START. Studio Polskiej Awangardy Filmowej. Klub Filmowy „Awangarda". Polski Amatorski Klub Filmowy.

VI Publicystyka filmowa  73
Prasa filmowa i film w prasie. Publicyści, krytycy, recenzenci. Związek Dziennikarzy i Publicystów Filmowych. Batalia o polski film.

VII W kręgu wiedzy o filmie   86
Kinoteka i szkolnictwo filmowe. Początki filmoznawstwa uniwersyteckiego  Wokół filmu i jego antypodów.

Przypisy  99

Część druga 
POCZĄTKI KINA DŹWIĘKOWEGO W POLSCE -Barbara i Leszek Armatysowie

I Sytuacja kinematografii w chwili wprowadzenia dźwięku  111
Pozycja kin. Przełomowy sezon 1929/30. Opinia publiczna wobec dźwięku. Nauka dźwięku i walka o polskiego widza.

II Pierwsze próby realizacji nowej teorii i praktyki 124
Dźwiękowa „Moralność pani Dulskiej". Dalsze próby dźwiękowe. Symbioza kina i kabaretu. Polskie wersje językowe (Wiesław Stradomski).

Przypisy  132

Część trzecia 
FILM KRÓTKOMETRAŻOWY - Barbara i Leszek Armatysowie

I Organizacja produkcji   139
Skromna spuścizna lat minionych. Połowiczna poprawa sytuacji.

II Polska Agencja Telegraficzna   149
Organizacja pracy i produkcja filmowa. Rozpowszechnianie i działalność oświatowa. Filmy PAT pod pręgierzem opinii publicznej.

III Awangarda filmowa   161
Twórczość filmowa STARTU. Eugeniusz Cękalski. Aleksander Ford. Trzy etiudy filmowe. „Droga młodych". Franciszka i Stefan Themersonowie. „Dziś mamy bal". Twórczość innych startowców. Jerzy Gabryelski. W Krakowie i Lwowie. Eksperymenty barwne braci Szczepaników.

IV Film oświatowy   188
Związek Producentów Filmów Krótkometrażowych. W służbie oświaty i nauki  Podsumowanie.

Przypisy  198

Część czwarta 
FILM FABULARNY W LATACH 1930-1934 - Barbara i Leszek Armatysowie

I Debiuty   207

II Komedie   212
Dominacja gatunku komediowego. Komedie muzyczne i farsy.

III Dramaty  223
Sukcesy Aleksandra Forda i Juliusza Gardana. Elementy folkloru w polskim filmie. W stronę literatury i sensacji.

IV Film historyczny   249
Filmy martyrologiczne z okresu niewoli. Rok 1905 na ekranie. Próby zerwania ze starymi schematami.

Przypisy  262

Część piąta 
FILM FABULARNY W LATACH 1935-1939 — Barbara i Leszek Armatysowie

I Debiuty   269
Pierwsze filmy fabularne eks-startowców. Reżyserskie debiuty aktorów. Program rządowy na ekranie.

II Dramaty społeczne   283
Adaptacje literackie Józefa Lejtesa. Literatura popularna na ekranie. Film jubileuszowy „Halka". Próba dokumentacji życia kulturalnego.

III Film historyczny   297
Historia w filmach Józefa Lejtesa. Baśń historyczna.

IV Komedie   302
Apogeum polskiej farsy filmowej.

V Film żydowski — Wiesław Stradomski   305

Podsumowanie — Wiesław Stradomski   311

Przypisy  315

Filmografia — Barbara Armatys   318

Polskie filmy fabularne 1930-1939. Filmy średnio- i krótkometrażowe 1930-1939.

Bibliografia   361

Publikacje książkowe. Archiwalia. Czasopisma.

Spis ilustracji   364

Skorowidze — Helena Opoczyńska   368