Historia filmu polskiego, Tom II: 1930-1939

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom II: 1930-1939

Autorzy:

Barbara Armatys , Leszek Armatys , Wiesław Stradomski

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1988

Liczba stron:

404

Spis treści

SPIS TREŚCI

Tom II 1930-1939

Przedmowa   9

Część pierwsza 
DRUGI ODDECH POLSKIEGO KINA - Wiesław Stradomski


Uwarunkowania ekonomiczne   13
Sytuacja kin. Ekwilibrystyka produkcyjna. Producenci i wytwórnie. Naczelna Rada Filmowa.    

Realizatorzy filmów   25
Reżyserzy, operatorzy i kompozytorzy. Aktorzy i „gwiazdy ekranu". Scenarzyści i scenariusze.
Państwo wobec kinematografii   38
Centralne Biuro Filmowe. Ustawa filmowa. Badanie filmów. Film polski na świecie.      
Kino a społeczeństwo   51
Publiczność kinowa. Młodzi i kino. Kościół i film.            
U źródeł polskiej kultury filmowej   59
Kluby i popularyzacja sztuki filmowej. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego START. Studio Polskiej Awangardy Filmowej. Klub Filmowy „Awangarda". Polski Amatorski Klub Filmowy.
Publicystyka filmowa   73
Prasa filmowa i film w prasie. Publicyści, krytycy, recenzenci. Związek Dziennikarzy i Publicystów Filmowych. Batalia o polski film.
W kręgu wiedzy o filmie    86
Kinoteka i szkolnictwo filmowe. Początki filmoznawstwa uniwersyteckiego  Wokół filmu i jego antypodów.

Przypisy   99

Część druga 
POCZĄTKI KINA DŹWIĘKOWEGO W POLSCE -Barbara i Leszek Armatysowie
Sytuacja kinematografii w chwili wprowadzenia dźwięku   111
Pozycja kin. Przełomowy sezon 1929/30. Opinia publiczna wobec dźwięku. Nauka dźwięku i walka o polskiego widza.
Pierwsze próby realizacji nowej teorii i praktyki   124
Dźwiękowa „Moralność pani Dulskiej". Dalsze próby dźwiękowe. Symbioza kina i kabaretu. Polskie wersje językowe (Wiesław Stradomski).

Przypisy   132

Część trzecia 
FILM KRÓTKOMETRAŻOWY - Barbara i Leszek Armatysowie
Organizacja produkcji   139
Skromna spuścizna lat minionych. Połowiczna poprawa sytuacji.
Polska Agencja Telegraficzna   149
Organizacja pracy i produkcja filmowa. Rozpowszechnianie i działalność oświatowa. Filmy PAT pod pręgierzem opinii publicznej.
Awangarda filmowa   161
Twórczość filmowa STARTU. Eugeniusz Cękalski. Aleksander Ford. Trzy etiudy filmowe. „Droga młodych". Franciszka i Stefan Themersonowie. „Dziś mamy bal". Twórczość innych startowców. Jerzy Gabryelski. W Krakowie i Lwowie. Eksperymenty barwne braci Szczepaników.
Film oświatowy   188
Związek Producentów Filmów Krótkometrażowych. W służbie oświaty i nauki  Podsumowanie.

Przypisy   198

Część czwarta 
FILM FABULARNY W LATACH 1930-1934 - Barbara i Leszek Armatysowie

Debiuty   207
Komedie   212
Dominacja gatunku komediowego. Komedie muzyczne i farsy.
Dramaty   223
Sukcesy Aleksandra Forda i Juliusza Gardana. Elementy folkloru w polskim filmie. W stronę literatury i sensacji.
Film historyczny   249
Filmy martyrologiczne z okresu niewoli. Rok 1905 na ekranie. Próby zerwania ze starymi schematami.

Przypisy   262

Część piąta 
FILM FABULARNY W LATACH 1935-1939 — Barbara i Leszek Armatysowie

Debiuty   269
Pierwsze filmy fabularne eks-startowców. Reżyserskie debiuty aktorów. Program rządowy na ekranie.
Dramaty społeczne   283
Adaptacje literackie Józefa Lejtesa. Literatura popularna na ekranie. Film jubileuszowy „Halka". Próba dokumentacji życia kulturalnego.
Film historyczny   297
Historia w filmach Józefa Lejtesa. Baśń historyczna.
Komedie   302
Apogeum polskiej farsy filmowej.
Film żydowski — Wiesław Stradomski   305

Podsumowanie — Wiesław Stradomski   311

Przypisy  315
Filmografia — Barbara Armatys   318
Polskie filmy fabularne 1930-1939. Filmy średnio- i krótkometrażowe 1930-1939.
Bibliografia   361
Publikacje książkowe. Archiwalia. Czasopisma.
Spis ilustracji   364
Skorowidze — Helena Opoczyńska   368