Historia filmu polskiego, Tom IV: 1957-1961

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom IV: 1957-1961

Redaktorzy:

Jerzy Toeplitz

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1980

Liczba stron:

518

Spis treści

Tom IV. 1957-1961

Część pierwsza
FILM FABULARNY

I Konfrontacje z Wielką Wojną Stanisław Ozimek  11
Zdobywanie Arsenału                      11
Bohaterowie schodzą do kanałów      21
Eroica — symfonia antybohaterska          33
Popiół czy gwiaździsty dyjament?              42
Kawaleryjski rapsod         60
Parabola o Samsonie       68
Portret antybohatera          73
Pożegnania i powroty     79
Tropami plebejskiego bohatera       102
Przypisy             123

II Od wojny w dzień powszedni  Stanisław Ozimek         129
Uwaga, człowiek!     129
W poszukiwaniu tożsamości i stylu        136
W kręgu „czarnej serii"           149
Zdumiewająca twarz młodzieży              158
Kłopoty z vis comica i małe dramaty          167
Narodziny filmu autorskiego       174
Od Sienkiewicza do Iwaszkiewicza          182
1. Zwycięstwo w Eastmancolorze          182
2. Scenograficzne studium ginącego miasta     188
3. Traktat o ludzkiej naturze    190
Przypisy    195

III Spojrzenie na „szkołę polską"  Stanisław Ozimek      199
Przypisy       209

Część druga
INNE GATUNKI FILMOWE

Film dokumentalny Alicja Iskierko 213
Polska Kronika Filmowa 213
„Czarna seria"    218
Kontynuacja „czarnej serii” i jej przezwyciężenie   225
Nurt poetycki     226
Nowa formuła reportażu produkcyjnego – Jan Łomnicki 234
Reportaż socjologiczny – Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski 237
Reportaże krajowe   240
Reportaże zagraniczne      241
Dokument historyczny    242
W poszukiwaniu trwałych wartości 246
Przypisy 249

II Film oświatowy  - Irena Nowa- Zaorska    251
Filmy popularnonaukowe   252
Filmy historyczne:   253
-o sztuce    254
-krajoznawcze i turystyczne   261
-biologiczne      266
-z dziedziny fizyki, chemii i techniki    268
-i o wychowaniu   270
-z dziedziny medycyny i oświaty sanitarnej     271
Periodyk WFO „Czy wiecie, że...”    271
Filmy instruktażowe   272
-szkolne    274
Rozpowszechnianie      277
Przypisy     282

III Film animowany Andrzej Kossakowski      
Film wycinankowy    289
Film rysunkowy    294
Filmy lalkowe      300
Przypisy 282

Część trzecia
PIŚMIENNICTWO FILMOWE

I Krytyka i publicystyka filmowa (1957--1961) Jadwiga Siekierska   313
„Film"   317
„Ekran"    321
„Kwartalnik Filmowy"        324
Czasopisma kulturalne i oświatowe        330
Recenzje w prasie codziennej           333
Krytyka wobec „szkoły polskiej"      335
Przypisy      344

II Książki o filmie Danuta Palczewska     348
Studia krytyczne    348
Wokół filmu polskiego     357
Historia i teoria filmu    364
Podsumowanie    369
Przypisy      370

Część czwarta
STRUKTURA I ORGANIZACJA ŻYCIA FILMOWEGO

Drogi rozwoju kinematografii   -   Jerzy Toeplitz 377
Naczelny Zarząd Kinematografii       377 |
Kina i ich repertuar    381
Zespoły i wytwórnie filmowe    388
Przemysł filmowy     396
Kadry     397
W kręgu kultury filmowej      402
Lata sukcesów    409
Na horyzoncie — telewizja    417
Przypisy    419

Filmografia Helena Opoczyńska     423

Polskie filmy fabularne 1957-1961       423

Polskie filmy średnio- i krótkometrażowe (wybór)       445

Bibliografia     467

Spis ilustracji      472

Skorowidze        478