Historia filmu polskiego, Tom IV: 1957-1961

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom IV: 1957-1961

Redaktorzy:

Jerzy Toeplitz

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1980

Liczba stron:

518

Spis treści

Tom IV. 1957-1961

Część pierwsza
FILM FABULARNY

Konfrontacje z Wielką Wojną Stanisław Ozimek   11
Zdobywanie Arsenału   11
Bohaterowie schodzą do kanałów   21
Eroica — symfonia antybohaterska   33
Popiół czy gwiaździsty dyjament?   42
Kawaleryjski rapsod   60
Parabola o Samsonie   68
Portret antybohatera   73
Pożegnania i powroty   79
Tropami plebejskiego bohatera   102
Przypisy   123

Od wojny w dzień powszedni  Stanisław Ozimek   129
Uwaga, człowiek   129
W poszukiwaniu tożsamości i stylu   136
W kręgu „czarnej serii"   149
Zdumiewająca twarz młodzieży   158
Kłopoty z vis comica i małe dramaty   167
Narodziny filmu autorskiego   174
Od Sienkiewicza do Iwaszkiewicza   182
1. Zwycięstwo w Eastmancolorze   182
2. Scenograficzne studium ginącego miasta   188
3. Traktat o ludzkiej naturze   190
Przypisy   195

Spojrzenie na „szkołę polską"  Stanisław Ozimek   199
Przypisy   209

Część druga
INNE GATUNKI FILMOWE

Film dokumentalny Alicja Iskierko 213
Polska Kronika Filmowa 213
„Czarna seria"    218
Kontynuacja „czarnej serii” i jej przezwyciężenie   225
Nurt poetycki     226
Nowa formuła reportażu produkcyjnego – Jan Łomnicki 234
Reportaż socjologiczny – Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski 237
Reportaże krajowe   240
Reportaże zagraniczne      241
Dokument historyczny    242
W poszukiwaniu trwałych wartości 246
Przypisy 249

Film oświatowy  - Irena Nowa- Zaorska   251
Filmy popularnonaukowe   252
Filmy historyczne:   253
-o sztuce   254
-krajoznawcze i turystyczne   261
-biologiczne   266
-z dziedziny fizyki, chemii i techniki   268
-i o wychowaniu   270
-z dziedziny medycyny i oświaty sanitarnej   271
Periodyk WFO „Czy wiecie, że...”   271
Filmy instruktażowe   272
-szkolne   274
Rozpowszechnianie   277
Przypisy   282

Film animowany Andrzej Kossakowski      
Film wycinankowy   289
Film rysunkowy   294
Filmy lalkowe   300
Przypisy   282

Część trzecia
PIŚMIENNICTWO FILMOWE

Krytyka i publicystyka filmowa (1957--1961) Jadwiga Siekierska   313
„Film"   317
„Ekran"   321
„Kwartalnik Filmowy"   324
Czasopisma kulturalne i oświatowe   330
Recenzje w prasie codziennej   333
Krytyka wobec „szkoły polskiej"   335
Przypisy   344

Książki o filmie Danuta Palczewska   348
Studia krytyczne   348
Wokół filmu polskiego   357
Historia i teoria filmu   364
Podsumowanie   369
Przypisy   370

Część czwarta
STRUKTURA I ORGANIZACJA ŻYCIA FILMOWEGO

Drogi rozwoju kinematografii   -   Jerzy Toeplitz   377
Naczelny Zarząd Kinematografii   377 
Kina i ich repertuar   381
Zespoły i wytwórnie filmowe   388
Przemysł filmowy   396
Kadry   397
W kręgu kultury filmowej   402
Lata sukcesów   409
Na horyzoncie — telewizja   417
Przypisy   419

Filmografia Helena Opoczyńska   423

Polskie filmy fabularne 1957-1961   423

Polskie filmy średnio- i krótkometrażowe (wybór)   445

Bibliografia   467
Spis ilustracji   472
Skorowidze   478