Jak daleko stąd do raju? Religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym

Tytuł:

Jak daleko stąd do raju? Religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym

Autorzy:

Agnieszka Morstin-Popławska

Wydawca:

Universitas

Wydanie:

Kraków 2010

Liczba stron:

316

Opis

(…) wpisanym w tekst tej książki „odbiorcą idealnym” jest nie tyle filmoznawca czy kinofil, ile człowiek reprezentujący znacznie szerszą kategorię odbiorców: ktoś, kto zastanawia się nad specyfiką i osobliwością polskiego imaginarium, nad łączącymi nas Polaków wyobrażeniami zbiorowymi posiadającymi religijną naturę. Oczywiście jednak także człowiek zainteresowany kinem znajdzie tu sporo okazji do przemyśleń. Cała pierwsza część książki jest przecież podporządkowana szukaniu odpowiedzi na pytanie, jak odnajdywać w filmach fabularnych ukrytą w nich problematykę religijną, a część druga stanowi  olśniewająco odkrywczy przykład użycia zaproponowanej metody do analizy konkretnych dzieł ekranowych. (…) Takie ujęcie nikogo nie osądza ani o niczym nie przesądza; pokazuje, jak czytać filmy, żeby mówiły nam więcej o nas samych. W ujęciu autorki tej książki tradycja polskiego kina okazuje się skarbnicą, z której przyjdzie nam nieraz jeszcze korzystać na wiele nowych, nieprzeczuwanych na razie sposobów. 

Tadeusz Lubelski

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE 11

REWOLTA PAMIĘCI 7 
CZĘŚĆ I

ROZDZIAŁ I 
RELIGIA JAKO PAMIĘĆ 31

ROZDZIAŁ II
TROPY RELIGIJNE WE WSPÓŁCZESNEJ REFLEKSJI NAD FILMEM 51 

ROZDZIAŁ III
PROBLEMATYCZNE POJĘCIA 64
1. SACRUM W FILMIE? 64
2. KINO RELIGIJNE? 68
3. FILMOWE WIZERUNKI RELIGIJNOŚCI 71

ROZDZIAŁ IV
KIERUNEK INTERPRETACJI: OD ZNACZEŃ SYMBOLICZNYCH KU OPOWIEŚCI MITYCZNEJ 77 

CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ I 
MACIERZYŃSKI ŁAD ISTNIENIA 97
1. „NASZE LUDZKIE CHRZEŚCIJAŃSTWO" 97
2. JEJ OBECNOŚĆ 134
3. KINO RELIGIJNEJ NIEUFNOŚCI 142
4. KONIEC ŚWIATA MATKI POLKI 149 

ROZDZIAŁ II
ŚWIATOOBRAZY POLSKIEJ APOKALIPSY 172
1. DZIECKO NA ŚCIEŻCE NOCY 177
WEJŚCIE DO LABIRYNTU 183
PRZEWODNIK 188
MATKA 190
NA ŚCIEŻCE NOCY 194
2. O ZAGŁADZIE PEWNEGO IMAGO MUNDI 205
TRADYCJA PRZEKAZYWANIA 205
SPIRALA - WZÓR OBŁĘDU ŚWIATA 212
RODOWÓD I POWOŁANIE BOHATERA 218
CONIUNCTIO OPPOSITORUM: W ŻYCIU ŚMIERĆ, A W ŚMIERCI ŻYCIE 232

ROZDZIAŁ III
CO POZOSTAJE...? FILMOWE METAFORY RAJU 238
1. RAJ UTRACONY? 246
2. RAJ ZACHOWANY 267

TADEUSZ LUBELSKI, POSŁOWIE 287

BIBLIOGRAFIA 293

INDEKS NAZWISK 305