Kieślowski czyta Dekalog

Tytuł:

Kieślowski czyta Dekalog

Redaktorzy:

ks. Marek Lis, o. Michał Legan

Wydawca:

Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Wydanie:

Opole 2014

Liczba stron:

139

Spis treści

KS. MAREK LIS
Wstęp    5

KRZYSZTOF ZANUSSI
Mój przyjaciel Krzysztof Kieślowski 7

SŁAWOMIR BOBOWSKI
Dekalog, jeden, czyli wiecznie otwarta rana  11
Decalogue 1— Eternally Open Wound  16

O. MICHAŁ LEGAN OSPPE
Sens dosłowny, moralny i mistyczny w Dekalogu, dwa  17
Literal, Moral and Mystical Sense in the Decalogue 2 28

O. MAREK KOTYŃSKI CSSR
Dekalog, trzy — świętowanie według Kieślowskiego 29
Decalogue 3 — Celebrating According to Kieślowski 45

GRAŻYNA STACHÓWNA
Dekalog, cztery — list zza grobu, czyli pokusa kazirodcza 47
Decalogue 4 — A Letter from Beyond the Grave, or the Incestuous Temptation 57

TADEUSZ LUBELSKI Dekalog, pięć — na spotkanie innego 59
Decalogue 5 — To Meet the Other 68

ELŻBIETA WIATER
Miłość i wstyd. Teologia ciała w Dekalogu, sześć 69
Love and Shame: Theology of Body in the Decalogue 6 76

KIRILL VOYTSEL
Typographia grzechu w Dekalogu, siedem — poza nadzieją i lękiem 77
Typographia of the Sin in the Decalogue 7 — Beyond the Hope and the Fear 82

KS. MAREK LIS
Dekalog, osiem — Stary Testament spotyka Ewangelię 83
Decalogue 8 — The Old Testament Meets the Gospel 91

MARIOLA MARCZAK
Paradoksy ludzkiej i Bożej miłości w Dekalogu, dziewięć 93
Decalogue 9 — Paradoxes of God's and Human Love  106

TOMASZ KYCIA
Dekalog, dziesięć — Kieślowski demontuje Kieślowskiego  107
Dekalog, Zehn: Kieślowski demontiert sich selbst  126

Rozmowa Krzysztofa Zanussiego z publicznością  127

Autorzy tomu 134

Wybrana bibliografia  137

Fragmenty / recenzje

  • Wstęp

    ks. Marek Lis

    Kieślowski czyta Dekalog