Kieślowski czyta Dekalog

Tytuł:

Kieślowski czyta Dekalog

Redaktorzy:

ks. Marek Lis, o. Michał Legan

Wydawca:

Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Wydanie:

Opole 2014

Liczba stron:

139

Spis treści

KS. MAREK LIS
Wstęp   5

KRZYSZTOF ZANUSSI

Mój przyjaciel Krzysztof Kieślowski   7

SŁAWOMIR BOBOWSKI
Dekalog, jeden, czyli wiecznie otwarta rana   11
Decalogue 1— Eternally Open Wound   16

O. MICHAŁ LEGAN OSPPE
Sens dosłowny, moralny i mistyczny w Dekalogu, dwa   17
Literal, Moral and Mystical Sense in the Decalogue 2   28

O. MAREK KOTYŃSKI CSSR

Dekalog, trzy — świętowanie według Kieślowskiego   29
Decalogue 3 — Celebrating According to Kieślowski   45

GRAŻYNA STACHÓWNA
Dekalog, cztery — list zza grobu, czyli pokusa kazirodcza   47
Decalogue 4 — A Letter from Beyond the Grave, or the Incestuous Temptation   57

TADEUSZ LUBELSKI Dekalog, pięć — na spotkanie innego   59
Decalogue 5 — To Meet the Other   68

ELŻBIETA WIATER
Miłość i wstyd. Teologia ciała w Dekalogu, sześć   69
Love and Shame: Theology of Body in the Decalogue 6   76

KIRILL VOYTSEL
Typographia grzechu w Dekalogu, siedem — poza nadzieją i lękiem   77
Typographia of the Sin in the Decalogue 7 — Beyond the Hope and the Fear   82

KS. MAREK LIS
Dekalog, osiem — Stary Testament spotyka Ewangelię   83
Decalogue 8 — The Old Testament Meets the Gospel   91

MARIOLA MARCZAK
Paradoksy ludzkiej i Bożej miłości w Dekalogu, dziewięć   93
Decalogue 9 — Paradoxes of God's and Human Love   106

TOMASZ KYCIA
Dekalog, dziesięć — Kieślowski demontuje Kieślowskiego   107
Dekalog, Zehn: Kieślowski demontiert sich selbst   126

Rozmowa Krzysztofa Zanussiego z publicznością   127

Autorzy tomu   134

Wybrana bibliografia   137

Fragmenty / recenzje

  • Wstęp

    ks. Marek Lis

    Kieślowski czyta Dekalog