Kultura filmowa współczesnej Łodzi

Tytuł:

Kultura filmowa współczesnej Łodzi

Redaktorzy:

Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa

Wydawca:

Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2015

Liczba stron:

299

Opis

„Kultura filmowa współczesnej Łodzi” jest publikacją składającą się z kilkunastu artykułów opisujących nie tyle zbiór dzieł filmowych, ale system ich produkcji i konsumpcji na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza (od 1989 do 2014 roku). Jak piszą redaktorzy we wstępie:

 
Koncentrujemy uwagę przede wszystkim (co oznacza: nie wyłącznie) na instytucjach zajmujących się produkcją audiowizualną (dawne łódzkie wytwórnie, współcześnie działające firmy tej branży), bądź eksploatacją filmów (kina) lub jednym i drugim (telewizja). W każdym wypadku kluczem wyboru danego tematu jest koniunkcja jego medialnych  oraz geograficznych właściwości - w skrócie: jego „filmowość” i „łódzkość”.

 
Idąc tym tropem omówienia doczekały się m.in. Wytwórnia Filmów Fabularnych, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Studio Filmowe Semafor, łódzki ośrodek TVP, Opus Film, Szkoła Filmowa czy też Muzeum Kinematografii. W publikacji nie zabrakło także opisu burzliwego konfliktu wokół festiwalu Camerimage.

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Wstęp 7 

Jarosław Grzechowiak 15

Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. Plany, kontrowersje, rzeczywistość

Marcin Adamczak 37

Strategie i przypadki. Działalność firmy Opus Film w latach 1991-2012

Ewa Ciszewska 63

Głową w dół. Studio Filmowe Semafor w latach 1990-1999

Michał Dondzik 85

Przyczynek do historii Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi (lata 1989-2014)

Krzysztof Jajko 105

Ludzie, paragrafy i elektronika. Łódzki ośrodek telewizyjny po 1989 roku

Michał Pabiś-Orzeszyna 129

„Od Singapuru po Toronto". Muzeum Kinematografii w Łodzi, kolonialne pułapki i osierocone obiekty

Maciej Kronenberg 147

Turystyka filmowa w Łodzi: potencjał — produkt — perspektywy

Konrad Klejsa 163

Surrealne sny o łódzkim Bilbao. Camerimage i architektura

Maja Durlik, Kuba Mikurda 201

Wyspa na Targowej. Raport z badań dotyczących związków byłych studentów Szkoły Filmowej z miastem Łódź

Marcin Chojnacki, Dominika Staszenko 221 

Znaleźć swoje miejsce. Absolwenci filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego lat 2000-2012

Paweł Rutkiewicz 239 

Kina w Łodzi w latach 1990-2012. Od centralizacji do specyfikacji rynkowej

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz  267

Świętowanie w kinie. Specyfika walentynkowych i halloweenowych seansów filmowych w łódzkich kinach

Maciej Kryński  283

Głęboko w sex-shopie.

Pornografia stacjonarna we współczesnej Łodzi

Aneks  297

Działalność Łódzkiego Funduszu Filmowego w latach 2007-2014

Polecane książki