Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła

Tytuł:

Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła

Autorzy:

Marcin Maron, Anna M. Leśniewska-Zagrodzka (opracowanie)

Wydawca:

PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2019

Liczba stron:

520

Opis

Książka Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła (z opracowaniem biograficznym A.M. Leśniewskiej-Zagrodzkiej; wyd. PWSFTviT w Łodzi 2019) przedstawia drogę twórczą i najważniejsze dzieła Mieczysława Jahody, wybitnego autora zdjęć filmowych w latach 1947-1987, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, oraz wieloletniego pedagoga PWSFTviT w Łodzi. Zasadniczą cześć książki stanowią analizy operatorskie najwybitniejszych filmów zrealizowanych przez Mieczysława Jahodę (m. in. Zimowy zmierzch, Pętla, Rękopis znaleziony w Saragossie, Krzyżacy, Bramy raju, Jak daleko stąd, jak blisko). Analizy omawiają kształt plastyczny obrazu filmowego, jego znaczenia i odniesienia kulturowe a także funkcje, jakie spełnia w tworzeniu przekazu treści i atmosfery filmów. Wyjaśniają metody posługiwania się oświetleniem i komponowania obrazu filmowego oraz zagadnienia technologiczne, związane z wyborem i zastosowaniem obiektywów, formatów ekranowych i barwy. Ważnym elementem książki są również krótkie rozdziały historyczne i biograficzne. Dotyczą kontekstu politycznego i kulturowego, w jakim powstawały filmy ze zdjęciami Mieczysława Jahody. Jego dokonania zostały zaprezentowane w kontekście rozwoju sztuki operatorskiej w kinie polskim i światowym w drugiej połowie dwudziestego wieku (do połowy lat 70.). Wspomniani są najważniejsi operatorzy polscy, a także omówione w skrócie zmiany w technologii i stylistyce zdjęć filmowych.