Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej

Tytuł:

Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej

Autorzy:

Dorota Skotarczak

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2004

Liczba stron:

360

Opis

W prezentowanej książce podjęto interesującą próbę opisania społeczeństwa polskiego doby PRL, ukazując je w świetle ówczesnych filmów komediowych. W dziełach tego gatunku filmowego odnajdujemy bowiem wiele waż-kich obserwacji odnoszących się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego czy politycznego. Autorce udało się dotrzeć do istotnych materiałów archiwalnych, takich jak: stenogramy komisji kolaudacyjnych, dokumenty Wydziału Kultury KC PZPR i posiedzeń Komisji Ocen Scenariuszy. Ukazują one złożone warunki, w jakich po-wstawały analizowane filmy.

Spis treści

UWAGI WSTĘPNE   7

OKRES PRZEJŚCIOWY 1944-1949   35
Społeczeństwo   35

Nowa struktura kinematografii   43

Filmowy portret Polaków okresu przejściowego   47

CZARNO-BIAŁE 1949-1955   54
Społeczeństwo   54
Kino socrealistyczne   65
Przeszkadzacze, niezdecydowani i aktywiści   67

SZARE 1956-1970   83
Społeczeństwo   83
Kino popaździernikowe   93
Powrót pracownika umysłowego   98
Film przywołany do porządku   110
„Wentyl społeczny"   114
Penetracja środowisk   118
Przemiany obyczajowe   147

PODKOLOROWANE 1971-1981   162
Społeczeństwo   162
Kino lat siedemdziesiątych   176
Polacy w lepszej połowie dekady   180
Pejzaż z dyrektorem   213

JASKRAWE 1982-1989   236

Społeczeństwo   236

Kino lat osiemdziesiątych   245
Gotowi do transformacji   247

ZAKOŃCZENIE   274

ANEKS   279

FILMOGRAFIA   309

BIBLIOGRAFIA   328

INDEKS OSÓB   342

THE PICTURE OF SOCIETY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND IN FILM COMEDY (Summary)   355