Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej

Tytuł:

Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej

Autorzy:

Dorota Skotarczak

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2004

Liczba stron:

360

Opis

W prezentowanej książce podjęto interesującą próbę opisania społeczeństwa polskiego doby PRL, ukazując je w świetle ówczesnych filmów komediowych. W dziełach tego gatunku filmowego odnajdujemy bowiem wiele waż-kich obserwacji odnoszących się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego czy politycznego. Autorce udało się dotrzeć do istotnych materiałów archiwalnych, takich jak: stenogramy komisji kolaudacyjnych, dokumenty Wydziału Kultury KC PZPR i posiedzeń Komisji Ocen Scenariuszy. Ukazują one złożone warunki, w jakich po-wstawały analizowane filmy.

Spis treści

UWAGI WSTĘPNE   7

I. OKRES PRZEJŚCIOWY 1944-1949   35
A. Społeczeństwo   35
B. Nowa struktura kinematografii   43
C. Filmowy portret Polaków okresu przejściowego   47

II. CZARNO-BIAŁE 1949-1955   54
A. Społeczeństwo   54
B. Kino socrealistyczne   65
C. Przeszkadzacze, niezdecydowani i aktywiści  67

III. SZARE 1956-1970   83
A. Społeczeństwo   83
B. Kino popaździernikowe   93
C. Powrót pracownika umysłowego   98
D. Film przywołany do porządku   110
E. „Wentyl społeczny"   114
F. Penetracja środowisk   118
G. Przemiany obyczajowe   147

IV. PODKOLOROWANE 1971-1981   162
A. Społeczeństwo   162
B. Kino lat siedemdziesiątych   176
C. Polacy w lepszej połowie dekady   180
D. Pejzaż z dyrektorem   213

V. JASKRAWE 1982-1989   236
A. Społeczeństwo   236
B. Kino lat osiemdziesiątych   245
C. Gotowi do transformacji  247

ZAKOŃCZENIE   274

ANEKS   279

FILMOGRAFIA  309

BIBLIOGRAFIA   328

INDEKS OSÓB   342

THE PICTURE OF SOCIETY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND IN FILM COMEDY (Summary)  355