Polska animacja w XXI wieku

Tytuł:

Polska animacja w XXI wieku

Redaktorzy:

Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański

Wydawca:

Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2017

Liczba stron:

445

Opis

„Polska animacja w XXI wieku” jest próbą spojrzenia na współczesną rodzimą animację zarówno pod kątem kulturowym i artystycznym, jak i instytucjonalnym, prawnym, finansowym oraz społecznym. Autorzy, przyglądając się tym złożonym kontekstom produkcyjnym, ekonomicznym i estetycznym, diagnozują stan polskiej animacji po 2000 roku. W tomie znalazły się między innymi teksty omawiające animację zaangażowaną, kierunki przemian polskiej animacji oraz kwestie rozpowszechniania najnowszego filmu animowanego. Ważnym zjawiskiem opisywanym w książce jest zauważalne przemieszczenie zachodzące w narracji animowanych obrazów – z pozycji awangardowego marginesu ku centrum poszukiwań współczesnego kina, czego reprezentatywnym przykładem jest film „Droga na drugą stronę”, któremu poświęcone są trzy teksty. Autorzy dokonują również przeglądu produkcji animowanych skierowanych do najmłodszych widzów. Z przedstawionego tutaj wielostronnego opisu wyłania się obraz nad wyraz optymistyczny, dający nadzieję na to, że polska animacja może się stać – jak za czasów złotego okresu lat 60. i 70. ubiegłego wieku – zjawiskiem o globalnej randze.
 
Redaktorzy

Fragmenty / recenzje

Spis treści

 • Marcin Giżycki, "Dlaczego polska animacja przestała kąsać?"
 • Paweł Sitkiewicz, "Stary duch w młodym ciele. Dlaczego polscy animatorzy patrzą w przeszłość"
 • Hanna Margolis, "Problem dziedzictwa animacji autorskiej"
 • Andrzej Wojnach, "Sztuka i biznes. Kierunki przemian na polskim rynku animacji po 2000 roku"
 • Katarzyna Mąka-Malatyńska, "Żart, impresja, dokument. Animacje z Łódzkiej Szkoły Filmowej po 2000 roku"
 • Marek Hendrykowski, "Animacja jako dokument. Dokument jako animacja. Wokół poetykii i antropologii ruchomych obrazów.
 • Michał Piepiórka, "Droga na drugą stronę": od kina-oka do kina-pędzla i jeszcze dalej.
 • Arkadiusz Wojnarowski, "Od fabularyzowanego dokumentu do animacji. Kulisy powstania filmu "Droga na drugą stronę"
 • Sylwia Kołos, "Animacja i Holocaust". O filmie "Karski i władcy ludzkości" Sławomira Grunberga
 • Małgorzata Kozubek, "Funkcja animacji w "Sali samobójców" Jana Komasy
 • Magdalena Sobocińska, "Potencjał filmu animowanego w reklamie"
 • Mateusz Solarz, "Muzyka w polskim filmie aniowanym - ostatnia dekada"
 • Piotr Zawojski, "Studio Ideale - utopia (nie)zrealizowana?"
 • Anna Wróblewska, "Produkcja filmów lalkowych we współczesnej polskiej kinematografii"
 • Piotr Furmankiewicz, "Analiza warsztatowa serii filmów animowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie serii pt. "Przedszkolaki"
 • Aleksandra Chrapowicka, "Wartość edukacyjna a rozrywka w filmie animowanym dla dzieci"
 • Krzysztof Jajko, "W stronę festiwalu bez granic. Modele rozpowszechniaia polskiego filmu animowanego w XXI wieku"
 • Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński, "Animacja polska początków nowego wieku w oczach obcych"