dr Mariola Dopartowa

Do 30 września 2010 adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, od 1 października 2010 pracownik Wyższej Szkoły Filozoficznej i Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.
Początkiem jej drogi twórczej i badawczej była II nagroda w konkursie miesięcznika „Kino”, uzyskana za esej antropologiczny poświęcony filmowi Piknik pod Wiszącą Skałą Petera Weira. Od tego czasu publikowała artykuły najpierw w „Kinie”, później m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Tygodniku Solidarność”, „Arkanach”, „Studiach Filmoznawczych”, magazynie „Universitas”. Od 1989 roku prowadziła zajęcia z historii filmu polskiego i powszechnego, analizy filmowej, krytyki filmowej, historii i teorii literatury, edukacji audiowizualnej. W latach 1990-1992 założyła Stowarzyszenie Wydawców Magazynu „Konkurs” (skupiające m.in. laureatów wspomnianego konkursu „Kina” z 1983 roku) i redagowała magazyn filmowy „Konkurs”.

Doktorat uzyskała w IS PAN w Warszawie. Opublikowany dwa lata później jako Gorzkie kino Agnieszki Holland przyniósł I Nagrodę im. Klemensa Szaniawskiego (za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk historycznych w latach 1998-2001), a następnie Nagrodę im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku 2001 i Nagrodę Jego Magnificencji Rektora UJ Franciszka Ziejki. W 2000 roku opublikowała pierwsze wydanie eseistycznej pracy Labirynt Polańskiego (w 2003 ukazało się wydanie drugie, poszerzone o 100 stron). W 2004 roku powstała książka Czy kino może nawrócić? Wokół „Pasji” Mela Gibsona. W tym samym roku dr Dopartowa przygotowała międzynarodową interdyscyplinarną konferencję poświęconą twórczości Holland, we współpracy z Solidarnością Polsko-Czeską i festiwalem Kino na Granicy na terenie Czeskiego Cieszyna. Jest autorką rozprawy habilitacyjnej Rwąca rzeka żalu. Formacja artystyczna i społeczna polskiej szkoły filmowej. W przygotowaniu znajduje się książka poświęcona twórczości Andrzeja Munka.

W roku akademickim 2004/2005 opracowała program nowego przedmiotu: edukacji audiowizualnej (wraz z systemem praktycznego doszkalania studentów, we współpracy z dr Bogusławą Bodzioch-Bryłą), który umożliwia studentom filmoznawstwa i innych kierunków humanistycznych zdobycie uprawnień pedagogicznych (metodyka wiedzy o kulturze). Głównymi zainteresowaniami badawczymi dr Dopartowej pozostają związki polskiego filmu fabularnego z literaturą i sztuką, problem opisu zjawisk kultury poddanej ideologicznej presji oraz modele perswazji i propagandy audiowizualnej swoiste dla rodzimej kultury drugiej połowy XX wieku.

Od 2008 roku jej zainteresowania i działalność związane są również z ochroną zanikających obszarów kultury małopolskiej. Prowadzi firmę Dop Art, restaurującą dawne polskie meble i przedmioty użytkowe, oraz angażuje się w działalność społeczną.ArtykułyWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, O FILMIE "FARAON", Warszawa 2005
  • Kształtowanie się rynku filmowego w Polsce na początku lat 90., dr Kamila...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły