APF Krótka historia kina polskiego

Krótka historia kina polskiego

Program skonstruowany w oparciu o książkę prof. Tadeusza Lubelskiego Historia polskiego filmu dokumentalnego. 1896-2014, która podzielona jest na 12 rozdziałów opisujących kolejne okresy historii polskiego filmu. Kurs składa się z 12 zajęć,  podczas których studenci  oglądają w ramach wstępu po odcinku wykładu wideo prof. Tadeusza Lubelskiego (nagranego na podstawie książki, również w wersji angielskiej), słuchają prelekcji i oglądają wybrany z omawianego okresu film.  

Kurs polecany jest przede wszystkim dla obcokrajowców lub słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Po raz pierwszy cykl zrealizowany został z okazji 100-lecia kina Narew w Pułtusku (zajęcia odbywały się raz w miesiącu przez rok).

NASZE KINO NIEME. ROMANTYZM STRYWIALIZOWANY (1919-1929)
NASZE KINO KLASYCZNE. KRZYWE ZWIERCIADŁO POLSKIEJ MENTALNOŚCI (1930-1939)
 • Strachy, reż. reż. Karol Szołowski, Eugeniusz Cękalski

  1938 r. 94 min
CZTERY DROGI FILMOWCÓW POLSKICH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939-1945)
KINO ZIDOLOGIZOWANE. OD KINOFIKACJI DO PACYFIKACJI (1945-1954)
EPOKA SZKOŁY POLSKIEJ (1955-1961)
 • Eroica, reż. reż. Andrzej Munk

  1957 r. 78 min
KINO MŁODEJ KULTURY I KINO ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ (1969-1975)
EPOKA MORALNEGO NIEPOKOJU (1976-1981)
 • Wodzirej, reż. reż. Feliks Falk

  1977 r. 104 min
PO STANIE WOJENNYM. SOLIDARNOŚĆ OSOBNYCH (1982-1989)
KINO WOLNOŚĆ (1990-2004)
 • Dług, reż. reż. Krzysztof Krauze

  1999 r. 97 min
TRUDNY POWRÓT DO EUROPY (2005-2014)
 • Ida, reż. reż. Paweł Pawlikowski

  2013 r. 79 min

Wybrane artykuły

Wykładowcy